Svet mladih Brežice odločal o projektih participativnega proračuna za mlad

Na drugem zasedanju Sveta mladih Brežice so bili izglasovani trije projekti za mlade, ki so posamezno ovrednoteni med 500 in tri tisoč evri ter jih bo občina Brežice financirala v skupni višini 8 tisoč evrov.

Občina Brežice je nosilka certifikata Mladim prijazna občina, v preteklem letu pa je na podlagi sprejete Strategije za mlade do leta 2030, ki so jo mladi pomagali oblikovati bodisi z reševanjem ankete ali pa so svoj doprinos k strategiji prispevali v okviru delavnic za oblikovanje ciljev in ukrepov strategije, prišla tudi pobuda o delovanju Sveta mladih.

V letu 2022 je občina Brežice mladim prvič ponudila sodelovanje pri participativnem proračunu, ki je namenjen samo mladim in zato razpisala sedem tisoč evrov za mladinske projekte. Vsi trije izglasovani projekti (Športni turizem na Sotli, Ulično delo in Escape room ter Kletka z utežmi) so bili tudi uspešno realizirani.

Občina Brežice je tudi letos mladim ponudila sodelovanje pri participativnem proračunu in razpisala osem tisoč evrov za mladinske projekte. Do 15. septembra so lahko mladi poslali svoje predloge projektov. Občina je prejela štiri projekte za participativni proračun za mlade – AKCIJA MLADIH. Prejete projekte je pregledala imenovana komisija in ugotovila, da vsi ustrezajo razpisnim pogojem.  Na drugem zasedanju Sveta mladih Brežice, ki je potekal zadnji petek v septembru in katerega se je udeležilo 32 mladih, pa je sledilo glasovanje o finančni podpori predlaganih mladinskih projektov.

Sodelujoči člani Sveta mladih Brežice so izglasovali tri projekte, ki bodo sofinancirani s pomočjo sredstev  participativnega proračuna za mlade. To pa so: Traktorjada in Dnevnik mladih podeželja, Delavnica grafitiranja in Mednarodni tamburaški festival.

Članstvo v Svetu mladih je prostovoljno za brežiške občane s stalnim ali začasnim prebivališče v občini Brežice, stare od 13 do 30 let.

Ime projekta Zaporedno mesto Opis projekta
Traktorjada in Dnevnik
mladih s podeželja 
1. Gre za projekt skupine mladih podeželanov. V tem dogajanju pa se skriva tudi ozaveščanje o kmetih na cesti, da poudarimo da so traktorji tudi del prometa. Projekt smo tudi nadgradili, in sicer z Dnevniki mladih iz podeželja, kjer bodo ti predstavili svoje zgodbe in opravila.
Delavnica grafitiranja

 

2. Aktivno sodelovanje mladih v okviru mladinskega centra in ostalih mladinskih organizacij, spoznavanje dobrih praks, priložnost, da sami kreiramo svoje grafite in sprememba stene pod mostom ob vodovodnem stolpu.
Mednarodni tamburaški festival

 

3. Promocija tamburaške glasbe, amaterskega ustvarjanja in kulturne dediščine, v domači kraj želimo privabit najboljše slovenske in tuje tamburaške orkestre. Posebnost festivala je organiziranje z minimalnim vplivom na okolje, zmanjšanje števila odpadkov.
Večnamenski prostor v naravi

 

4. Na lokaciji Slogonsko ureditev večnamenskega prostora na prostem, namenjen bi bil za razne delavnice za otroke iz lokalnih vrtcev in OŠ, v poletnih mesecih bi potekali različni tabori in kino na prostem. Povezovali se bi z različnimi lokalnimi društvi in kmetijami, ki bi predstavili svoje delo ter mlade seznanili z starimi običaji

 

Vir: Občina Brežice