Svečana seja Občinskega sveta Občine Brežice (foto)

Na predvečer občinskega praznika je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala svečana seja Občinskega sveta Občine Brežice. Na seji je župan Ivan Molan izročil listine častnima občanoma, prejemnikom oktobrskih nagrad in občinskih priznanj, v znak priznanja in zahvale tistim izjemnim posameznikom in organizacijam, ki s svojim delom in nadpovprečnimi rezultati predstavljajo gibalo razvoja v občini.

V svojem nagovoru je župan Ivan Molan povedal, da je v času od lanskega do letošnjega oktobra zanj ključno uspešno izvajanje nalog občine na vseh področjih, pri tem je bila po njegovem odločilnega pomena pripravljenost občinskega sveta, ki ga sestavlja 30 svetnic in svetnikov, da sledi viziji razvoja občine. »Dokončali smo pločnik na Velikih Malencah, uredili Vinarsko cesto na Bizeljskem, kolesarsko stezo in pločnik na Čatežu, pločnik na Veliki Dolini in kolesarsko stezo s pločnikom ob Dobovski cesti v Brežicah. Tu sta za sanacijo ceste poskrbeli podjetji HESS d.o.o. in Infra. V sodelovanju s tema podjetjema nadaljujemo s sanacijo povezovalne ceste med Dobovsko in Prešernovo ob kateri gradimo tudi pločnik. Skupaj z Direkcijo za infrastrukturo pa urejamo cesto Spodnja Pohanca Artiče in pločnik Trebež, urejamo pločnik Globoko in pločnik na Bizeljskem. Ob večjih investicijah smo modernizirali tudi številne odseke cest po krajevnih skupnostih, s katerimi smo izboljšali dostopnost do bolj oddaljenih krajev in prispevali k boljši prometni varnosti. Po vseh krajevnih skupnostih in teh je v naši občini kar 20, smo enakomerno investirali v razvoj. Nadaljevali smo tudi z urejanjem večnamenskih domov, ki so središča dogajanja v krajevnih skupnostih. V tem letu smo urejali dom v KS Pečice, v KS Zakot Bukošek Trnje in namenu predali dom v KS Jesenice na Dolenjskem. Nadaljujemo z investicijami v čisto okolje, gradimo kanalizacijo v Ločah, poskrbeli smo tudi za vodovodni sistem in uredili novo vodno vrtino v Glogovem Brodu, ki bo zagotavljala kakovostno pitno vodo za naslednjih nekaj desetletij.«

Kot je v nadaljevanju povedal župan, da so kljub vse nižjim sredstvom iz naslova države uspeli zagotoviti nepovratna sredstva za spodbude lokalnemu gospodarstvu in podjetništvu. Redno je bil denar namenjen za socialne transferje občanov. Občinski svet je sprejel Prometno strategijo, ki v osredje postavlja povezovanje, trajnostno naravnanost in zeleni turizem. Na področju izobraževanja so pred rokom dokončali OŠ Cerklje ob Krki z vrtcem v skupni vrednosti 6,6 milijona evrov. Leto 2017 je zaznamovalo dokončanje HE Brežice, ki je velika pridobitev za občino, regijo in državo. Kot eno ključnih nalog občine je izpostavil, da vodnim ureditvam, jezeru ob HE, dajo vsebino in jezero izkoristijo kot priložnost za razvoj turizma in športa. Nagovor je zaključil z mislijo: »Spoštovani, država občinam odmeri kolikor pač odmeri, zakonodaja od občine zahteva, kar pač zahteva, življenje v naših krajih pa si lahko krojimo sami. Uspešnejši in boljši bomo, če se bomo povezovali, če bomo sodelovali in podpirali koristne ideje. Verjamem, da imamo v naši občini zadosti pogumnih, srčnih, vizionarskih in sposobnih ljudi, ki bodo ustvarili boljše čase.«. na koncu se je še zahvalil vsem organizacijam in posameznikom, ki so prejeli najvišja občinska priznanja.

Priznanje Občine Brežice

Priznanja Občine Brežice za leto 2017 so prejeli: Podjetje Gradbeništvo – Jože Glogovič s.p. za dolgoletno uspešno poslovanje družinskega podjetja in za pomemben doprinos k razvoju podjetništva v občini; Kulturno društvo Ivan Kobal Krška vas ob 90. obletnici ustanovitve za pomemben prispevek pri ohranjanju ljubiteljske kulture v kraju in občini in  družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o za izjemen dosežek na področju obnovljivih virov energije  in za družbeno odgovorno delovanje.

Oktobrska nagrada

Oktobrske nagrade za leto 2017 je izročil župan Ivana Molan Mileni Strašek, za dolgoletno predano in strokovno delo na področju promocije zdravja v občini in v Posavju; Stanislavu Barkoviču  za dolgoletno prostovoljno delo in dejavno sooblikovanje življenja v KS Velika Dolina in Alenki Černelič Krošelj za izjemno angažiranost na področju ohranjanja kulturne dediščine.

Naziv častnega občana in častne občanke

Naziv častnega občana oz. častne občanke Občine Brežice je največja čast, ki jo lahko občina in občinski svet izkažeta tistemu izjemnemu človeku, ki je s svojim življenjem in delom zaznamoval občino in širšo skupnost. V letu 2017 se je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagala občinskemu svetu v potrditev dva kandidata za častna občana – dolgoletnega brežiškega župnika Milana Kšelo in znanstvenico prof. dr. Tatjano Avšič Županc.

Tako je Občinski svet Občine Brežice razglasil Milana Kšelo za častnega občana Občine Brežice v zahvalo in priznanje za življenjsko delo, s katerim je trajno zaznamoval življenje v občini Brežice. Za častno občanko je razglasil prof. dr. Tatjano Avšič Županc v zahvalo in priznanje za izjemne znanstvene dosežke na področju virologije  ter za promocijo znanja kot vrednote.

V imenu vseh nagrajencev se je zahvalil častni občan Milan Kšela, ki je v svojem nagovoru povzel misel Antona Martina Slomška, da si ljudje želimo dobrih časov, ki pa jih lahko ustvarijo samo dobri ljudje. Dejal je, da mu prejeti naziv pomeni priznanje za preteklo delo ter hkrati zavezo, da bo še z večjo predanostjo nadaljeval s svojim delom.

Scenarij prireditve je nastal v sodelovanju Občine Brežice, JSKD Območne izpostave Brežice in Posavskega muzeja Brežice.  Prireditev je povezovala Bojana Zevnik, kulturni program prireditve je izvedel Mešani pevski zbor Viva Brežice pod vodstvom dirigentke Simone Rožman Strnad v sodelovanju z instrumentalisti.

N. N.

Foto: Občina Brežice