Ste že slišali za varovanje na daljavo? Subvencionirajo ga tudi v Brežicah

Nekateri ponudniki sodobnih telekomunikacij že nekaj časa omogočajo zanimivo storitev, to je varovanje na daljavo. Gre za storitev, poimenovano E-oskrba, ki onemoglim in slabotnim 24 ur na dan omogoča hiter klic na pomoč v primeru padca ali nenadne slabosti ter organizacijo pomoči.

Storitev najpogosteje uporabljajo starejši, invalidi, bolniki s kroničnimi boleznimi, bolniki po težjih operativnih posegih in osebe z demenco. Slednjim omogoča bolj samostojno in neodvisno bivanje doma, svojcem pa lajša skrb za svojce.

Storitev se uporablja tako, da je v stanovanju uporabnika nameščena posebna oprema, ki omogoča hitro in enostavno proženje klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovani enoti. Sodobna oprema zazna potrebo po pomoči tudi v primeru, ko uporabnik ne more pritisniti na gumb zaradi slabosti ali poškodbe. Pomoč organizira medicinsko osebje v asistenčnem centru in o tem obvesti svojce.

Zanimivo je, da storitev subvencionirajo tudi nekatere občine, med drugim Občina Brežice.

Slednja se je za ta korak odločila, ker je zaznala potrebo po tovrstni storitvi za starejše občane, saj je v občini delež občanov starejših od 65 let višji od slovenskega povprečja, pravijo na Občini Brežice.

Slednja je razpis za subvencioniranje storitve na svoji spletni strani objavila nedavno, nanj pa se je mogoče prijaviti, do porabe proračunskih sredstev oziroma najpozneje do 15. novembra. Na razpis se lahko prijavijo občani, ki imajo s katerim od ponudnikov, ki izvajajo storitev varovanja na daljavo. Pri tem bo občina subvencionirala varovanje na daljavo v obliki mesečne subvencije za obdobje 24 mesecev.

Kdo je upravičen do subvencije?

Do subvencije so upravičeni občani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine. Upravičenci morajo biti starejši od 70 let ali imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare; prebivati morajo sami ali v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih obveznosti odsotna. Do subvencije so upravičeni občani, katerih letni dohodki ne presegajo 8400 evrov oziroma ne presegajo 6000 evrov za upravičenost do subvencije za upravičence s slabšim socialnim statusom.

M. P.