Spremembe pri otroškem dodatku v letu 2018

pixabay.com

Otroški dodatek 2018 bodo ponovno prejemali starši iz 7. in 8. dohodkovnega razreda. Z novim letom pa se na centrih za socialno delo (CSD) postopno uvajajo tudi informativni izračuni in odločbe.

Otroške dodatke trenutno prejema 249.000 otrok, njihova povprečna višina pa je 76 evrov na otroka. Po novem letu pa bo otroške dodatke prejemalo predvidoma še dodatnih 45.000 otrok. Pravico do otroškega dodatka bodo namreč ponovno lahko uveljavile družine iz srednjega razreda, torej tiste, v katerih mesečni dohodek na družinskega člana znaša približno 1.020 evrov. Pravna podlaga za to je spremenjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

Višina otroškega dodatka se sicer določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve (tabela).

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Otroški dodatek 2018 bodo torej spet lahko prejemali tudi starši iz 7. in 8. dohodkovnega razreda. Tisti iz 7. dohodkovnega razreda bodo upravičeni do med 22,83 in 38,10 evra otroškega dodatka za malčka in osnovnošolca. Oziroma od 28,83 do 49,65 evra za srednješolca, zneski pa so odvisni tudi od števila otrok. V višjem dohodkovnem razredu otroški dodatki znašajo od 19,88 do 35,11 evra oziroma od 22,88 do 39,89 evra, so zapisali na spletni strani Data.si.

Primeri otroških dodatkov v 7. in 8. dohodkovnem razredu

Dva starša z enim otrokom:
Če starša skupaj zaslužita med 1.998 € in 2.534 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 2.534 € in 3.060 € pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

Dva starša z dvema otrokoma:
Če starša skupaj zaslužita med 2.637 € in 3.379 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 3.379 € in 4.079 € pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

Kako je to pravzaprav videti v praksi….

Če vzamemo za primer štiričlansko družino v kateri je eden od staršev brezposeln, drugi pa zasluži 750 evrov, to pomeni 187,50 evra na družinskega člana oz. 17,84 % povprečne mesečne plače, s čimer se družina uvrsti v 1. dohodkovni razred in je tako upravičena do otroškega dodatka v skupnem znesku 240,04 evra (114,31 evra za prvega otroka, 125,73 evra za drugega otroka). Ta otroški dodatek je za 135,94 evra večji od otroškega dodatka družine iz 5. dohodkovnega razreda in za 192,66 evra večji od družine iz 8. dohodkovnega razreda, ki zasluži 2.850 evrov več.

Na prvi pogled je seveda vse videti pravično, toda vsakih 50 evrov ima popolnoma drugačno vrednost v družini z mesečnimi prihodki 750 evrov (6,7 %) kot v družini, ki vsak mesec na svoj bančni račun prejme 3.600 evrov (1,4 %).

K. J.