Spremembe na področju pokojnin v letu 2018

(vir: pixabay.com)

V letu 2018 se podaljšuje obdobje, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove. V preteklem letu so se upoštevale osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 23 let zavarovanja od leta 1970 dalje, v letu 2018 pa se bo upoštevalo 24 let.

V prihajajočem letu se bodo pokojnine uskladile dvakrat. Februarja in aprila. Februarsko povečanje bo 2,2-odstotno in bo veljalo od 1. januarja dalje. Aprila se bodo pokojnine povečale za 1,1 odstotka. Vsi upokojenci pa bodo julija prejeli tudi letni dodatek, ki bo v petih različnih zneskih in bo za deset evrov višji kot v letu 2017. Dodatek bo izplačan skupaj z julijskimi pokojninami.

Usklajevanje pokojnin v letu 2018 bo po več letih potekalo v skladu z zakonom iz leta 2013. Ta določa, da se uskladitev opravi pri izplačilu pokojnin za februar, pri tem je upoštevanih 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih stroškov (inflacije).

Pokojnine se sicer vse od leta 2010 niso usklajevale v polni meri, zaradi tega so se v zadnjih letih znižale za kar 12,6 odstotka.

Oktobra letos je bilo v Sloveniji vseh sta­ro­stnih upo­ko­jen­cev (brez inva­lid­skih, vdo­vskih, dru­žin­skih) nekaj manj kot 442.000, kar je 6.000 več kot lani in 9.000 več kot pre­dlani — ven­dar pa tudi sko­raj 110.000 več kot leta 2007.

Spremembe v letu 2018, kaj bo drugače?

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2018 morata biti hkrati izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe, in sicer za:

Ženske

Moški

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih možno pridobiti tudi pri nižji starosti. Predpisane starosti je možno znižati zaradi:

  • skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka,
  • služenja obveznega vojaškega roka,
  • zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.

Zaradi otrok se ženski oziroma moškemu, če je dopolnil 38 let pokojninske dobe brez dokupa, lahko zniža starostna meja 65 let, največ do dopolnjenega 61. leta starosti. Zaradi služenja obveznega vojaškega roka se moškemu, ki je dopolnil 38 let pokojninske dobe brez dokupa, lahko zniža starostna meja 65 let največ do dopolnjenega 63. leta starosti.

Pravico do starostne pokojnine je možno pridobiti pri nižji starosti tudi zaradi:

  • dela na delovnih mestih, kjer se je zavarovalna doba štela v povečanem trajanju (beneficirana delovna doba),
  • osebnih okoliščin, ki so pogojene z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile osebe do 31. decembra 2000 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečenjem, nato pa do prištete dobe.

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine

Izpolnjena morata biti dva pogoja, in sicer:

  • ženska izpolni pogoje, če je dopolnila starost 59 let in 8 mesecev ter 40 let pokojninske dobe,
  • moški pa, če je dopolnil starost 60 let ter 40 let pokojninske dobe.

Pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine v letu 2018

Vdova oziroma vdovec praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je dopolnil(a) 56 let starosti (v letu 2017 55 let in 6 mesecev starosti).

Več si lahko preberete tukaj.

Vir: ZPIZ

K. J.