Splošna bolnišnica Brežice spet na udaru

V Brežicah in ostalih občinah v Posavju je danes zavrelo. Izvedeli so, da je vladna koalicija LMŠ, SMC, SD, DeSUS, SAB z nadkoalicijsko Levico pripravila strateški dokument, po katerem bi Splošna bolnišnica Brežice postala lokalna bolnišnica in ne regijska, kot je to zdaj.

Na to se je odzval brežiški župan Ivan Molan, ki je to označil kot nesprejemljivo. Zapisal je, da občino nenehno zagovarja krepitev bolnišnice, ne slabitev. Igorja Zorčiča kot poslanca pretekle in zdajšnje vlade pa je vprašal, zakaj so se tako odločili. Zorčič, ki na tokratnih volitvah želi postati še župan brežiške občine, doslej na to ni odgovoril. Iz dopisa pa je razvidno, da je bil z nameravanimi spremembami v škodo bolnišnice seznanjen že najmanj pred štirimi dnevi.

Zelo ostri pa so ostali odzivi. Eden pomenljivejših je odziv mag. Andreja Vizjaka, ki je na Facebooku zapisal: Ker imamo neaktivne ljudi v Ljubljani in brezbrižno državno oblast do podeželja, je Splošna bolnišnica Brežice zopet na udaru (bila je namreč že nekajkrat pod levimi vladami). Pomembno je, da dobro misleči in aktivni občani Brežic držimo še naprej skupaj, da preprečimo škodo naši občini.”

Izjavo za javnost so takoj poslali tudi iz Sveta regije Posavje. Zapisali so, da je svet danes, 30. 11. 2018, na svoji 77. dopisni seji obravnaval predlog Strategije razvoja intenzivne medicine v RS. Ugotavljajo pa, da strategija ne upošteva že sprejetih sklepov Sveta regije Posavje, s katerim je bilo seznanjeno resorno ministrstvo. S to strategijo namreč posega in postavlja regijo v podrejeni položaj z organizacijo javnega zdravstva in opredelitvijo lokalne bolnišnice, ki pa je dejansko regionalna in tudi širšega pomena.

Svet regije Posavje nasprotuje predlagani Strategiji razvoja intenzivne medicine v RS iz novembra 2018, in sicer v delu, kjer označuje Splošno bolnišnico Brežice kot lokalno in NE regionalno.

Svet regije Posavje tudi nasprotuje izvedbi spremembe organizacije intenzivne medicine v Sloveniji, kot je predlagana z dokumentom strategije, saj bi za regijo Posavje pomenilo bistveno znižanje sredstev za zdravljenje bolnikov v tako imenovanih »lokalnih« bolnišnicah za oskrbo enako zahtevnih zdravstvenih stanj pacientov.

V nadaljevanju bo Svet regije Posavje zahteval nujni sestanek na ministrstvu za zdravje, kjer bodo konkretno predstavljena stališča in zahteve Sveta regije Posavje.

M. P.