Splošna bolnišnica Brežice: Prenovljena lekarna s sodobno opremo in povečano lekarniško dejavnostjo

Na seji odbora je Vlada RS dala soglasje za prenovo bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Brežice v pritličju objekta D. V sporočilu za javnost so zapisali, da »lekarna v bolnišnici obstaja in obratuje, vendar je obstoječe stanje neustrezno. Lekarna že več let ne izpolnjuje pogojev za verifikacijo. Prostori in oprema so v razpadajočem stanju, razporeditev prostorov ne ustreza zahtevam ločevanja čistih in nečistih poti, dostavi in izdajanju materialov ter vsakodnevni manipulaciji z zdravili in medicinskimi pripomočki. Z investicijo se bodo površine namenjene lekarniški dejavnosti povečale in opremile s sodobno opremo.«

Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 562.420,00 evrov. Ministrstvo za zdravje bo znesek sofinanciralo v višini 543.290,00 evrov, razliko 19.130,00 bo prispevala Splošna bolnišnica Brežice.

N. N.