Sopotniki – prevozi za starejše tudi v Krškem

Foto: Občina Krško

S 15. januarjem 2018 je tudi v občini Krško zaživel projekt Sopotniki, ki starejšim omogoča brezplačne prevoze, s tem pa predvsem višjo kakovost življenja starejšim.

Projekt Sopotniki je nastal kot odziv na potrebe družbe. Starostnikov je vse več in le ti velikokrat živijo v odročnih krajih, brez prometnih povezav in velikokrat v osamljenosti. Tako je nastal projekt Sopotniki, katerega namen je pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Z medgeneracijskim sodelovanjem želijo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma.

Kontakt Sopotniki Krško

Za rezervacijo prevozov starejši lahko pokličejo na telefonsko številko 031 441 999.

Kontakt Sopotniki Brežice

Rezervacije za prevoze v občini Brežice sprejemajo na telefonski številki 041 744 947.

Kontakt Sopotniki Sevnica

Klice sprejemajo od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, in sicer na telefonsko številko 031 338 187.

N. N.