Skupna akcija za nov dom v neurju prizadete družine Črpič iz Artič

Občina Brežice je, s Krajevno skupnostjo Artiče in Območnim združenjem Rdečega križa Brežice pristopila k skupni akciji izgradnje nadomestnega stanovanjskega objekta za družino Črpič.

V sredo, 19. julija 2023 je v občini Brežice neurje z močnim vetrom povzročilo škodo na strehah stanovanjskih in gospodarskih objektih, podiralo in ruvalo je tudi drevesa.

Petčlanski družini Črpič iz Trebeža pri Artičah je veter podrl drevo na streho hiše in hišo uničilo do te mere, da bivanje v njej ni več mogoče, ravno tako ni možno popravilo oz. rekonstrukcija objekta.

Občina Brežice je v sodelovanju z Upravo za zaščito in reševanje, Krajevno skupnostjo in Rdečim križem družini omogočila začasno bivanje v dveh kontejnerjih, saj družina doma ne more zapustiti zaradi potrebne redne dnevne skrbi za živali na kmetiji.

Župan Ivan Molan s sodelavkami se je danes sestal z očetom prizadete družine Darkom Črpičem, predsednico Krajevne skupnosti Artiče Darjo Germšek Predanič, podžupanjo Mojco Florjanič, občinsko svetnico in krajanko Artič Natašo Sagernik in sekretarko Območnega združenja Rdečega Križa Brežice Metko Jarkovič.

Na sestanku je bil ustanovljen petčlanski organizacijski odbor za pomoč družini Črpič, ki bo koordiniral projekt gradnje hiše in skrbel za transparentnost prejetih donacij. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo oče prizadete družine Darko Črpič redno seznanjen s potekom dela in o aktivnostih projekta.

Odbor sestavljajo:

  • Darja Germšek Predanič, vodja odbora (predstavnica sveta KS);
  • Urška Klenovšek (predstavnica Občine Brežice);
  • Nataša Sagernik (predstavnica občinskega sveta Brežice);
  • Metka Jarkovič (predstavnica OZRK Brežice);
  • Aleš Vodeb (odgovoren za nadzor nad gradnjo).

Območno združenje Rdečega križa Brežice je že začelo z zbiranjem sredstev. Za ta namen so v gospodinjstva na območju KS Artiče posredovali položnice, v naslednjih dneh pa bodo na krajane naslovili še dopis o skupni pomoči. Župan Ivan Molan je zagotovil, da bo občina naredila vse potrebno za gradnjo potrebna dovoljenja, kjer se zaveda nujnosti nadomestne gradnje na novi lokaciji, saj je ta zaradi daljnovoda na istem mestu nemogoča. Organizacijski odbor bo v naslednjih dneh pripravil terminski plan aktivnosti, se odločil glede objekta in skladno s tem oblikoval popis potrebnega materiala, storitev  in delovne sile za katere bodo v nadaljevanju zaprošeni potencialni donatorji in prostovoljci.

Denarna sredstva za namen gradnje se na Rdečem križu zbirajo na ločenem računu, ki je odprt namensko za družino Črpič.

Vsi, ki bi družini Črpič želeli pomagati z nakazilom sredstev lahko to storite na TRR  OZ RK Brežice Prešernova cesta 13  8250 Brežice pri NLB št: SI56 0237 3001 0819 504, sklic: SI00 760500-2023, namen nakazila: humanitarni prispevek za družino Črpič- neurje 2023, koda namena: CHAR.

Hkrati poteka tudi zbiranje materialnih sredstev za izgradnjo hiše, zato prosimo vse, ki bi lahko zagotovili potreben gradbenim material, stroje ali  fizično pomoč, da se javite vodji odbora in predsednici Krajevne skupnosti Artiče Darji Germšek Predanič na mail [email protected].

Hvala, ker pomagate. Verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo zgraditi streho nad glavo družini Črpič iz Trebeža.

Vir: Občina Brežice