Skrajnega novinarja na RTVS zmotile mini jaslice

Jaslice, ki so zmotile skrajnega Vaseva.

Novinarja RTV Slovenija Borisa Vaseva, znanega po svojih skrajnih, tudi političnih, levih stališčih, so nedavno zmotile majhne jaslice, ki jih je kolektiv RTVS postavil ob vhod v nacionalno hišo. Zatrjeval je, da so s tem kršene njegove človekove pravice in se pritožil Zagovorniku načela enakosti, a ga je ta zdaj zavrnil.

 

Vasev je v prijavi zapisal, da gre s postavitvijo jaslic za “diskriminacijo nepripadnikov enega dela krščanske verske skupnosti”. Obenem pa je zanj poteza nesprejemljiva, “ker gre za javni in ne cerkveni zavod, zato so verski simboli kršitev načela sekularnosti in videza nepristranskosti, ki ga mora javni medijski zavod ohranjati”.

A zagovornik načela enakosti je nasprotno ugotovil, da postopka ugotavljanja diskriminacije sploh ne bo sprožil, saj Vasevu ali drugim ljudem s postavitvijo jaslic ni bila kršena nobena pravica, kar pa je predpogoj za ugotovitev diskriminacije.

Navedel je, da iz opisa ne izhaja, kako naj bi postavitev jaslic v avli ob vhodu v javni zavod ovirala, zmanjšala ali izničevala enakopravno priznavanje, uživanje ali uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin oziroma v katere pravice zaposlenih v javnem zavodu naj bi posegala.

A. M.