Škocjan: Vladni predstavnik občinske svetnike strašil z zaporom, češ da so nestrpni do Romov

Novo mesto, romsko naselje Zabjak - Brezje. Zbor krajanov romskega naselja Zabjak - Brezje, na katerem so se zavzeli proti streljanju v naselju in izgredom. Foto: Rasto Bozic/STA

Večkrat smo že pisali, da se v občini Škocjan soočajo z resnimi težavami zaradi Romov, ki tam živijo. Prejšnji teden pa je bilo na seji občinskega sveta tako »vroče«, da bi Janez Doltar, v. d. direktorja Urada RS za narodnosti, dal kar pozapreti nekatere svetnike, ki opozarjajo na vse hujše razmere v tamkajšnjih naseljih. »Dve leti zapora za tistega, ki širi nestrpnost,« je strašil tamkajšnje svetnike s kazenskim zakonikom v roki.

Po poročanju Dolenjskega lista je namreč prejšnji petek potekala nekajurna in na trenutke tudi burna občinska seja o stanju na področju občine Škocjan ob poročilu Centra za socialno delo Novo mesto. Dokumenta o strategiji reševanja romske problematike v občini 2023–2030+, ki ga je pripravila občina, svetniki niso sprejeli, čeprav so ga pozdravili. Prepričani so, da morajo določene stvari še natančneje doreči, da bo dokument res kakovosten. Upoštevali bodo še predloge odborov, Urada RS za narodnosti idr. in se na to temo srečali spet v slabem mesecu dni.

Romi iz objestnosti uničujejo kmetom pridelke in zažigajo polja. (Foto: občina Škocjan)

So pa svetniki pomočniku direktorice CSD Novo mesto Alenu Pustu, ki na seji podal poročilo o stanju romske problematike, dali vedeti, da bi se moral CSD bolj udeleževati njihovih sestankov, sej ipd. na temo romske problematike. Kot je še bilo slišati na seji, v Dobruški vasi nastaja geto, kar ni dobro, prav tako pa v zadnjem času prihaja do pogostejšega nadlegovanja romskih učencev v škocjanski šoli, izrazito se povečujejo kazniva dejanja mladoletnih oseb, romski otroci ne obiskujejo pouka ipd.

Primer črne gradnje v romskem naselju (Foto: občina Škocjan)

Svetnike strašil z zaporom

Najbolj vroče pa je postalo, ko je spregovoril Janez Doltar, v. d. direktorja Urada RS za narodnosti, ki je s sabo prinesel kar Ustavo RS in kazenski zakonik. Po poročanju medija je svetnike strašil z zaporno kaznijo, češ da ti širijo nestrpnost. A ti se niso dali in nadaljevali z opozorili glede romske problematike. Doltar pa jim je zagrozil: »Pišem si in kar nekaj besed lahko tu izvlečem. Slej ko prej bom zoper nekoga, ki širi nestrpnost, naredil ovadbo, ker imam tega dovolj.« Svetniki pa so mu vrnili žogico in ga opozorili, da obstajajo pravice in odgovornosti in da je treba res spoštovati ustavo, a ustavna pravica je tudi pravica do zasebne lastnine. Romi namreč tu živijo na ukradeni zemlji in večina gre za črne gradnje. Tako je prva naloga občine vrnitev lastnine.

Vir: Nova24