Sevniški svetniki v letošnji proračun dodali nekatere nove projekte

Občinski svet občine Sevnica je na zadnji seji sprejel rebalans proračuna za letošnje leto, ki je posledica presežka stanja sredstev na računu občine ob koncu lanskega leta, in sicer v višini 1,47 milijona evrov.

Občinski svetniki so glede na dodatna sredstva tako v proračun vključili nekatere nove projekte v skupni vrednosti 1,66 milijona evrov.

Med njimi so ureditev intervencijske poti nad sevniškim bazenom, ureditev cestnega prehoda na Dolnjem Brezovem, izgradnja pločnikov na Vrhu pri Boštanju, rekonstrukcija ceste na Metnem Vrhu, priprava projektne dokumentacije za pločnike, nakup novih parkomatov, rekonstrukcija dveh kanalizacij v Boštanju in v Loki pri Zidanem Mostu vključno s čistilno napravo, rekonstrukcija brvi na Sevnični, komunalno opremljanje Studenec-vzhod, projektna dokumentacija za kotlovnico pri OŠ Blanca in rekonstrukcija igrišča pri OŠ Sava Kladnika Sevnica.

Povišana so bila tudi sredstva za nekatere projekte, ki so že bili vključeni v proračun za letošnje leto.

M. P.