Sevničani zdravstveno zelo blizu slovenskemu povprečju

Sevnica (vir: kraji.eu)

Če je pri prebivalcih občine Krško in Kostanjevica pri zdravju zaznati nekatera odstopanja od slovenskega povprečja (pri Kostanjevičanih beležijo veliko število bolniških in samomorov, pri Krčanih pa nadpovprečno število obolelih zaradi sladkorne bolezni in povišanega krvnega tlaka), za Sevničane podatki kažejo, da so pri večini merilnikov zdravja v slovenskem povprečju.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje bolniška odsotnost v sevniški občini v povprečju znaša 14,4 dneva, kar je natanko toliko, kot je slovensko povprečje. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, medtem ko je slovensko povprečje 2,1. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Tudi telesni fitnes otrok v sevniški občini je blizu slovenskemu povprečju, prav tako stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v nezgodah, in sicer v sevniški občini beležijo 1,9 obravnave na 1000 prebivalcev, medtem ko je slovensko povprečje 1,6.

Nekoliko več od slovenskega povprečja pa odstopata delež prometnih nezgod, ki jih povzročijo vinjeni vozniki, stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka (v Sevnici je 4,3 na 1000 prebivalcev, medtem ko je slovensko povprečje 6,2). Tudi delež uporabnikov pomoči na domu je višji od slovenskega povprečja.

Ostali podatki kažejo, da je astme pri otrocih in mladostnikih za približno polovico manj od povprečja v državi. Nekoliko več je bolezni, pripisljive alkoholu (v Sevnici je tega 2,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji je 2). Manj od povprečja pa je prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj. Ta zdravila v Sevnici jemlje 14,9 osebe na 100 prebivalcev (manj kot vsak sedmi v občini), slovensko povprečje je 15,1.

In kar je morda za mnoge najpomembnejše, novo odkritih rakov je v Sevnici manj od povprečja v državi.

Kazalnik za Sevnico kaže 481,5 novo odkritih rakov na 1000 prebivalcev, kazalnik za Slovenijo pa je 559,5 na 1000 oseb.

Tudi ostalih rakov (novih primerov raka debelega črevesa in danke, pljučnega raka in novih primerov raka dojke) je v občini manj kot v povprečju drugje v Sloveniji.

M. R.