Sevnica: V občini se srečujejo s pomanjkanjem visoko izobraženega strokovnega kadra

Foto: Občina Sevnica

Nekatera sevniška podjetja, ki se vse bolj uveljavljajo tudi na svetovnem trgu in posledično krepijo proizvodnjo ali večajo svoje proizvodnje obrate, se v zadnjem času vse pogosteje srečujejo z vprašanjem zagotavljanja ustrezno usposobljenih kadrov. Občina sevnica se je zaradi vse večjih potreb po visoko izobraženem strokovnem kadru v preteklem letu odzvala s štipendijami za deficitarne poklice.

Ker se je v sevniški občini končalo obdobje ko so tamkajšnja podjetja potrebovala predvsem delovno silo z osnovnim strokovnim znanjem, se srečujejo z določeno kadrovsko krizo. Sedaj tamkajšnja podjetja potrebujejo predvsem delovno silo z osnovnim strokovnim znanjem.

Mladi ne prepoznajo priložnosti na trgu delovne sile, saj nimajo znanj po zaposljivih profilih, ne odločajo se za poklicno pot v poklicih, ki so nekdaj veljali za težke, »umazane« poklice, saj imajo ti negativen prizvok poklicev pri katerih se veliko in težko dela, plačilo pa ni temu ustrezno.

Na Sevniškem se namreč že pozna pomanjkanje nekaterih deficitarnih poklicev, njihov krog pa se širi. Občina skuša z različnimi postopki slediti omenjenim potrebam.

Tako so na Sevniškem na področju srednjega kot tudi višjega in visokega šolstva lani uvedli štipendije za deficitarne poklice. Pri tem računajo, da bodo ti kadri zapolnili potrebe sevniških podjetij, ki so po županovem mnenju izredno tehnološko zahtevna, hkrati pa za mlade strokovnjake postajajo vse bolj zanimiva.

V Sevnici se razvija tudi turizem

Občina sicer s Sevnico kot novo turistično točko krepi tudi turizem. Pri tem stavijo predvsem na Lisco s Tončkovim domom in na Grad Sevnica s prenovljenim razstavno-predstavitvenim prostorom. Sevniško turistično ponudbo so okrepili z novimi izdelki. Več o turizmu v občini Sevnica smo že poročali tukaj.

Razvijati se nameravajo tudi v smeri turizma za avtodome, urejenemu postajališču zanje pod Gradom Sevnica pa nameravajo dodati postajališči pri Srednji šoli Sevnica in na Lisci. Sevnica se je pridružila tudi zeleni shemi slovenskega turizma.

M. B.