Sevnica: Pričetek gradnje novega rondoja v Šmarju

V teh dneh so stekla gradbena dela za rekonstrukcijo križišča, ki Industrijsko cono Sevnica povezuje z regionalno cesto Boštanj–Planina.

 

Na regionalno cesto je navezan novo zgrajeni nadvoz čez trebanjsko železnico, ki ga je v lanskem letu v sklopu projekta Komunalno opremljanje v PC Sevnica izvedla Občina Sevnica.

Za boljšo pretočnost bo križišče rekonstruirano v krožišče, s čimer bosta zagotovljena pretočnost prometa in omogočen nadaljnji razvoj Industrijske cone Sevnica.

Nosilec projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Občina Sevnica pa je soinvestitor.

A. M.