Sevnica: Preverite, kjer v občini se bo lahko gradilo

Sevnica (vir: občina)

Občina Sevnica je v javno obravnavo poslala predlog sprememb občinskega prostorskega načrta. Pripombe in predloge nanj je mogoče podati do 24. novembra. Obrazec za pripombe, karte, seznam parcel, ki se spreminjajo, in druge pomembne informacije so objavljeni na občinski spletni strani obcine

Gre sicer že za tretjo obsežno spremembo omenjenega občinskega krovnega prostorskega dokumenta, ki je bil sprejet v letu 2012.

Osrednji nosilec sprememb je občina, ki svoj prostorski akt prilagaja potrebam posameznikov in gospodarstva.

Med razlogi za pripravo sprememb načrta so bili poleg razvojnih projektov občine in številnih pobud občanov tudi nove strokovne podlage, posegi v območja urejanja državnih prostorskih aktov, spremembe predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z dejansko rabo zemljišč in katastrom.

Obravnavano je celotno območje občine, spremembe pa se nanašajo tako na tekstualni kot grafični del občinskega prostorskega načrta, pojasnjujejo na občini.

Javna predstavitev predloga sprememb prostorskega načrta.

Pripombe in predloge je mogoče podati z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur, pri čemer je zaželena predhodna najava, oziroma pisno na obrazcu, objavljenem na občinski spletni strani. Dodatne informacije so na voljo na oddelku za okolje in prostor.

Občina Sevnica bo pripombe in predloge preučila in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval in se do njih opredelil občinski svet. Stališča bodo nato objavljena na občinski spletni strani in na oglasni deski občine. Zaključek priprave s sprejemom odloka je načrtovan v sredini naslednjega leta.

M. P.