Sevnica: Plaz na lokalni cesti Lončarjev Dol–Podvrh zasilno saniran

Sanirani plaz. Foto: Občina Sevnica.

Širše območje Lončarjevega Dola, Podvrha, Trnovca in Zabukovja ima zelo nestabilno geološko sestavo tal, hkrati pa je zelo vodnato. Ob močnih padavinah se voda zadržuje v zemljini in ob presežkih povzroča zdrse zemljine oziroma plazove. Na območju Marofa je konec avgusta 2020 lokalno cesto Lončarjev Dol–Podvrh ob hujšem nalivu močno poškodoval plaz. Za zdaj je bila izvedena zasilna sanacija.

 

Občina Sevnica je po nastali škodi plaz evidentirala v državni program sanacij po naravnih nesrečah in naročila izdelavo projektne dokumentacije. Ocenjena vrednost sanacije plazu je znašala nekaj manj kot milijon evrov. Skladno z navodili ministrstva za okolje in prostor je v letu 2021 objavila javno naročilo in pridobila več ponudb. Najugodnejša je bila ponudba podjetja CGP v vrednosti 1,4 milijona evrov.

Cena je bila previsoka za zmožnosti proračuna, zato je občina v sklopu rednega letnega vzdrževanja na tem območju opravila več posegov za delno sanacijo, s katerimi je zagotavljala ustrezno prevoznost ceste.

V začetku leta 2023 je po obilnem sneženju in močnih padavinah v Lončarjevem Dolu prišlo do izrazitih posedkov in do zdrsa celotnega cestišča s hribino. Cesta se je pogreznila za okoli en meter in za okoli 1,5 metra zdrsnila v dolino. Zaradi tega je morala občina takoj pristopiti k izvedbi nujnih sanacijskih ukrepov, saj je to glavna cesta preko katere krajani dostopajo do Podvrha, Trnovca, Zabukovja in drugih krajev.

Sanacija območja je bila izjemno zahtevna. Trajala je mesec dni, trenutno pa je cesta makadamska, saj se material še vedno poseda. Vrednost sanacijskih del je znašala 116.630 evrov.

A. M.