Sevnica: Ohranjanje in ponovno oživitev sevniške voščenke

Foto: Občina Sevnica

V petek popoldan se je v sadovnjaku Sadjarstvo Blanca odvijal dogodek ob zasaditvi nasada jablan sorte sevniška voščenka. Gre za starejši nasad, ki ga bodo precepili s cepiči druge sorte, in sicer sevniške voščenke. S cepiči sevniške voščenke so precepili 500 dreves sorte elstar in zasadili 90 dreves te sorte v nasad na Blanci.

Foto: Občina Sevnica

Namen revitalizacije avtohtonih starejših sort jablan je povezan s povečanim povpraševanjem trga, hkrati pa podjetje pa kot velik regionalni sadjar čuti odgovornost, da podpre ohranjanje in ponovno oživitev sevniške voščenke v okviru načel krepitve lokalne samooskrbe. Ob intenzivnem uveljavljanju novih sort je skrb za ohranjanje starih sort toliko bolj pomembna, tako z vidika ohranjanja genetskega materiala, pomena ohranjanja sortnosti v ponudbi jabolk, je izhodiščni material za vzgojo novih sort, skrbi za ohranjanje ravnovesja v naravi in ima močan gospodarski pomen.

Zbrane  so nagovorili med drugimi direktor Sadjarstva Blanca Jože Ratajc, sevniški župan Srečko Ocvirk in Stanislav Tojnko z mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, ki je predstavil postopek precepljanja. Dogodka so se udeležili med drugimi tudi Janez Hribar iz ljubljanske biotehniške fakultete, predstavnik krškega podjetja Evrosad njegov ustanovitelj Ivan Kozole, predsednik krajevne skupnosti Blanca Marjan Ločičnik, ravnatelj blanške osnovne šole Vincenc Frece in poslanec Tomaž Lisec.

Za kulturni program je poskrbela Osnovna šola Blanca, Aktiv kmečkih žena Blanca pa je pripravil domače dobrote.

Več fotografij dogodka tukaj.

K. J.