Sevnica: Odločanje o gradnji Sončnega gaja preložili na naslednjo sejo

Občinski svet Občine Sevnica je na zadnji seji obravnaval spremembe prostorskih aktov. Sprejel je tri predloge za razširitev zazidljivega zemljišča, in sicer na območjih poslovne cone Ines Sevnica, na območju naselja Loka vzhod in na območju razpršene poselitve Križ v krajevni skupnosti Boštanj.

Obravnaval je tudi predlog spremembe zazidljivosti za gradnjo stanovanjske soseske Sončni gaj, ki jo namerava investitor graditi med Kozjansko in Krulejevo ulico in predlog, ki se nanaša na obstoječo večstanovanjsko pozidavo na Planinski cesti, kjer želi zasebni investitor graditi večstanovanjske objekte.

Namen izgradnje treh večstanovanjskih objektov je občinski svet sprejel pozitivno, vendar pa je zaradi v razpravi izpostavljenih tveganj odločanje odložil na naslednjo sejo, ko bo pripravljavec prostorskega načrta dodatno pojasnil in predstavil geološko stanje in varnostne vidike na obravnavanem območju. To vprašanje je eden od pomislekov sosednjih lastnikov parcel, ki investitorju predlagajo drugačne rešitve.

Člani občinskega sveta so se seznanili tudi s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2021. Podali so pozitivno mnenje k imenovanju dosedanjega direktorja Roberta Potočnika za direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.

M. P.