Sevnica: Ključna je investicijska naravnanost

Na novinarski konferenci ob občinskem prazniku občine Sevnica je župan Srečko Ocvirk predstavil ključne mejnike in ureditve, ki so v preteklem letu prispevale k boljšemu in bolj kakovostnemu življenju v občini Sevnica.

Ključna je investicijska naravnanost

Župan je poleg rednega dela, ki zagotavlja kakovostno in varno vsakodnevno bivanje občanov, izpostavil še investicijsko naravnanost. Ta se oblikuje in vsebinsko spreminja obdobno, glede na zaznane in izražene potrebe prostora.

Letos so bile po občini Sevnica izvedene številne ureditve lokalne cestne infrastrukture. Vlagalo pa se je tudi v:

  • zdravstveno varstvo in socialo, skrb za šibkejše
  • društveno in družabno življenje, razvoj turizma
  • trajna skrb za varno in urejeno okolje.

 Spodbude gospodarskemu razvoju

Vzvodi v smislu zagotavljanja javne podpore razvoju gospodarstva so večinoma v domeni države oziroma državnih služb, gotovo pa smo tudi lokalne skupnosti tiste, ki skrbimo za skladen in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v prostoru – tudi gospodarstva kot nosilca delovnih mest. Ukrepi, kot so prostorsko načrtovanje, komunalno opremljanje, sistemski razpisni proračunski viri in tudi skrb za ugled občine kot celote in prijazen odnos do vseh deležnikov prostora, močno vplivajo na razvoj podjetij in obrtnikov.

Občinske štipendije za deficitarne poklice bodo podeljene z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. V okviru Posavske štipendijske sheme Občina Sevnica financira nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. Kot v letih doslej občina v okviru razpisa za podporo razvoju kmetijstva del proračunskih sredstev namenja štipendiranju bodočih prevzemnikov kmetij.

Na ponedeljkovi konferenci je bil izpostavljen tudi turizem kot dejavnost, ki postaja vse pomembnejša. Najhitrejše razvijajoča veja turizma je kolesarstvo. Na konferenci je bil tako prisoten tudi Andrej Zalokar, član predsedstva Slovenske kolesarske mreže, ki je predstavil enega od dogodkov v okviru občinskega praznika, konferenco “Savska kolesarska pot – izzivi in priložnosti”, ki bo 23. novembra 2017.

Ob občinskem prazniku, ki mu sevniška občina posveča mesec november, družabno dogajanje bogati blizu 70 dogodkov v organizaciji občine, krajevnih skupnosti, podjetij in ustanov, društev in posameznikov, med njimi: uradna odprtja investicij, kulturni, športni in turistični dogodki, obeležitve obletnic ustanov in društev, dnevi odprtih vrat, pa tudi dogodki z dobrodelno in izobraževalno noto.

K. J.