Sevnica: Brezplačna parkirišča, brezplačen najem prostorov v občinski lasti

Sevniška občina, kjer so trenutno potrjene štiri okužbe z novim koronavirusom, je v ponedeljek sprejela dodatne začasne ukrepe, ki so namenjeni blažitvi gospodarske škode in premoženjske stiske občanov.

Med drugim je določila, da so najemniki poslovnih prostorov v lasti in upravljanju občine za čas zaprtja oziroma neopravljanja dejavnosti zaradi sprejetih ukrepov vlade oproščeni plačila najemnine, uporabniki javnih površin pa so za čas epidemije v primeru neuporabe oproščeni sorazmernega dela že plačane najemnine oziroma takse.

Občina je tudi sklenila, da so uporabniki parkirnih prostorov na območju plačljivega parkiranja oproščeni plačila parkirnin, kmečke tržnice pa oproščene plačila obratovalnih stroškov.

Občina je omogočila tudi plačilo obročnega odplačevanja komunalnega prispevka in oprostitev plačila odvoza odpadkov gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom za primer, da storitev ni bila opravljena zaradi zaprtja oziroma neopravljanja dejavnosti.

Za oprostitev posameznega plačila je treba podati vlogo, ki se odda do 15. v mesecu za pretekli mesec.

M. P.