Sevnica: 40.000 evrov za male komunalne čistilne naprave

Sevniška občina je objavila Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v letu 2023.

 

Za območja, kjer izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov s pripadajočimi čistilnimi napravami ni predvidena, Občina Sevnica že od leta 2010 sofinancira vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Pri tem je ena od prvih slovenskih občin, ki z lastnimi proračunskimi sredstvi financira urejanje zasebnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Občina z razpisom sofinancira polovico upravičenih stroškov investicije vgradnje čistilne naprave oziroma izvedbe individualnega kanalizacijskega priključka. Na voljo je 40.000 evrov, razpis pa je odprt do 4. oktobra 2023 oziroma do porabe sredstev. Razpisna dokumentacija je dostopna na občinski spletni strani.

A. M.