Šest avtošol na območju Posavja naj bi nezakonito usklajevalo cene

Fotografija je simbolična.

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je začela voditi postopek zoper avtošole na območju Izpitnega centra Krško-Brežice, ki jih sumijo, da so usklajevale cene ur voženj. Iščejo tudi dodatne informacije, zato vse, ki bi karkoli vedeli o tem, pozivajo, da jim to sporočijo.

Pod drobnogledom je šest avtošol: ALFA-B iz Novega mesta, POSAVC iz Brežic, ANTON PRAH iz Sevnice, SELKO iz Brežic, BOGDAN PETRIŠIČ iz Pišec in INTI PRAH iz Sevnice. Agencija sumi, da so omenjene šole usklajevale cene svojih storitev ter tako preprečevale, omejevale ali izkrivljale konkurenco. “Izkazana je namreč verjetnost, da so se podjetja vsaj od dne 1. maja 2018 sporazumevala oziroma usklajeno ravnala pri določanju cene za uro vožnje za pridobitev vozniškega dovoljenja vozil kategorije A, A1, A2, AM ter B na območju Izpitnega centra Krško-Brežice. Istočasno oziroma v krajšem časovnem obdobju, in sicer 1. majem 2018 in 25. majem 2018 naj bi tako določila enake oziroma podobne cene za uro vožnje,” so zapisali.

Agencija vse, ki kaj vedo o tem, naproša, da ji to sporočijo. Pri tem navaja, da je treba podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost, označiti kot zaupne in jih poslati na naslov agencije fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom “ZAUPNI PODATKI”.

Navajajo še, da mora agencija na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo.

M. A.