Septembra dražji tudi vrtci v Bistrici ob Sotli

Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli je nedavno sprejel sklep, s katerim je povišal cene vrtca. Tako bo ekonomska cena vrtca višja za skoraj 11 odstotkov. Podražitev bo veljala od septembra naprej.

Svetniki so na zadnji seji namreč določili novo ekonomsko ceno vrtca, ki se bo septembra z zdajšnjih 402,60 evra povišala na 446,80 evra.

Tako bodo na primer starši, ki na podlagi odločbe centra za socialno delo plačujejo 35 odstotkov te cene (teh je tretjina), po novem plačevali 15 evrov več, tisti, ki plačujejo 53 odstotkov cene, pa na primer 23 evrov več. Trenutno sicer občina pokrije nekaj več kot 70 odstotkov ekonomske cene vrtca, starši okoli 22 odstotkov, 5,5 odstotka pa država.

Na seji navzoči predstavniki bistriškega vrtca Pikapolonica so podražitev utemeljevali s povišanjem plač javnih uslužbencev, ki jih je po pogajanjih z javnim sektorjem dovolila vlada, in napredovanji, pa tudi s tem, da se vrtec ni podražil že od leta 2014. Tako trenutno izguba vrtca znaša okoli 4000 evrov.

M. P.