Zdaj nas bodo lahko lupili tudi dimnikarji

(vir: pixabay)

Po novem bomo dimnikarju za enourni obisk plačali 40,26 evra za uro dela, se je julija s sklepom odločila vlada. Cena je sestavljena iz 33 evrov in 22 % davka na dodano vrednost (DDV).

NVO in civilna iniciativa sta podala predlog, da se dimnikarske storitve obračunavajo po dejansko vloženem času in predvideni postavki 20 evrov na uro. Vendar so pripravljavci zakona predlog zavrnili.

V vladnem sklepu je sicer navedeno, da je cena določena kot najvišja dovoljena cena, vendar dvomimo, da dimnikarji tako določene cene ne bodo enotno in v dogovoru tudi uporabljali. Da ne bo šlo za dogovorno ekonomijo torej, ki je danes že stalna praksa na trgu.

Se pa za ceno lahko pogajamo

Po novem imamo sicer prosto izbiro dimnikarske družbe. Vlada tako visoko urno postavko opravičuje s tem, da je s prosto izbiro možno, da si porabniki – gospodinjstva in ostali – lahko zagotovimo “nižje plačilo od najvišje določenega plačila”. Povedano drugače, pri plačilu se lahko pogajamo. Kar je sicer dobro vedeti, videli pa bomo, kako bo to potekalo v praksi.

Vendar je izbira pogojena tudi s potnimi stroški, saj cena 33 evrov + 22 % DDV, kar je 40,26 evra, vključuje tudi potne stroške, ampak le do oddaljenosti 25 km od sedeža dimnikarske družbe. Če je oddaljenost večja pa se k temu znesku prištejejo še potni stroški v višini 0,25 evra na kilometer za vsak kilometer nad 25 kilometrov.

Povedano drugače. To zdaj pomeni, da si bomo morali zaradi čim nižjih stroškov izbirati obstoječe dimnikarje na našem območju ali pa bomo zaradi proste izbire plačali višjo ceno, ki bo vključevala še potne stroške. Tako je postala možnost proste izbire dimnikarja le farsa za javnost.

Kako je to vlada izračunala?

Določena najvišja urna postavka 33 evrov (brez DDV) za dimnikarja je zelo visoka. Vlada to utemeljuje, da je višino cene določila ob upoštevanju cen storitev dejavnosti, za katere je predpisana podobna raven strokovne izobrazbe. Pri tem je upoštevala priporočene cene za dejavnosti, kot so režijske ure gradbenih del za visoko kvalificiranega delavca (20,20 evrov/uro), strojno inštalacijskih del za zahtevno strokovno delo (55 evrov/uro), monterjev in serviserjev hladilnih naprav za zahtevno delo (30 evrov/uro), …

Iz omenjenih cen je ministrstvo izračunalo (vlada pa potrdila) povprečno ceno, ki je okrog 30 evrov, k temu so nato dodali še 10 %, kar je 33 evrov. K vsemu skupaj pa gre še 22 % DDV.

Predlog je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Vlada pa  je nato ta predlog na 144. redni seji, ki je bila 20. julija 2017, tudi soglasno potrdila.

Zanimivo je tudi dejstvo, da so dimnikarji vladi predlagali nižjo stopnjo DDV na svoje storitve. Namesto 22 % so predlagali 9,5 %. Vlada predlogu ni ugodila, raje jim je povišala zgornjo dovoljeno ceno in vse skupaj preložila na pleča gospodinjstev.

Temu lahko dodamo tvit, ki ga je na svoje Twitter profilu objavil poslanec Tomaž Lisec iz naših krajev: »Norosti v #Butale se nadaljujejo. Me zanima mnenje tistih, ki so pozdravili ta nov (liberalni??) sistem.«

N. N.