Še zadnje izplačilo temeljnega dohodka samostojnim podjetnikom in kmetom

Finančna uprava RS (Furs) bo danes še zadnjič izplačala mesečni temeljni dohodek samozaposlenim in kmetom, ki med epidemijo niso mogli opravljati svoje dejavnosti oz. so jo opravljali v zmanjšanem obsegu. Tisti, ki so pomoč izkoristili v celoti, bodo skupaj prejeli 1750 evrov.

Pomoč v obliki izplačila mesečnega temeljnega dohodka je samozaposlenim, družbenikom, kmetom in verskim uslužbencem ponudil zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19. Za marec so lahko prejeli temeljni dohodek v višini 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov. Denar izplačuje Furs na podlagi posebne izjave, ki jo je bilo treba prek informacijskega sistema eDavki vložiti najpozneje do konca maja.

Prvim upravičencem – ki so omenjeno izjavo vložili že v prvem tednu po uveljavitvi interventnega zakona – je finančna uprava mesečni temeljni dohodek izplačala že pred prvomajskimi prazniki. Nakazilo v skupnem znesku 11,2 milijona evrov je tedaj prejelo nekaj več kot 32.000 upravičencev. V drugem nakazilu, ki je sledilo 8. maja, je skupaj 27,5 milijona evrov prejelo nekaj več kot 37.500 upravičencev.

Vmes se je nabor upravičencev razširil, in sicer je novela interventnega zakona, ki jo je DZ sprejel aprila, na novo med upravičence do tega dohodka dodala tudi tiste samozaposlene, kmete, družbenike in verske uslužbence, ki v zavarovanje niso vključeni za polni zavarovalni čas. Ti upravičenci so mesečni temeljni dohodek prejeli v sorazmernem delu glede na delež vključitve v zavarovanje. Skupaj 4753 oseb je 22. maja prejelo skupaj 2,2 milijona evrov.

V skladu z zakonom danes sledi še zadnje nakazilo, prejeli pa ga bodo upravičenci, ki so izjavo, s katero je bilo še vedno mogoče uveljavljati pomoč tako za marec kot tudi za april in maj oz. za dva ali tri od omenjenih mesecev skupaj, vložili med 1. in 31. majem.

Z majem se je ukrep iztekel, je pa samozaposlenim tako kot tudi vsem drugim poslovnim subjektom od 1. junija na voljo nov ukrep – subvencioniranje skrajšanega delovnega časa.

M. P.