Se premika! Kot prve bodo zgradili hidroelektrarne Suhadol, Trbovlje in Renke

Posavski forum

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na četrtkovem Posavskem forumu, ki ga je v Leskovcu pri Krškem pripravil časnik Finance, napovedal, da bo koncesijo za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi s Holdingom slovenske elektrarne predvidoma podpisana 2. oktobra.

Kot prve naj bi v približno 15 letih zgradili hidroelektrarne Suhadol, Trbovlje in Renke.

Vizjak je povedal, da so pogodbo že medresorsko uskladili. Še pomembneje pa je, da je usklajena tudi z vsemi lokalnimi skupnostmi, zlasti na območju Zasavja, kjer bodo z gradnjo začeli najprej.

Predvidoma leta 2024 bi začeli graditi prvo srednjesavsko hidroelektrarno, v dve do triletnih zamikih pa še preostali dve. V gradnjo nameravajo vključiti tudi slovensko gospodarstvo.

Koliko naj bi bilo vseh srednjesavskih hidroelektrarn, še niso določili. Vizija za prve tri je, da naj bi jih zgradili v 12 do 15 letih. V zgornjem delu srednjega toka Save pa je možnih več variant, tako da se končno število giblje od 12 do 13 hidroelektrarn.

M. P.