SDS zahteva za izredno sejo državnega zbora o položaju kmetov

SDS je v državni zbor vložila zahtevo za sklic izredne seje, na kateri bi obravnavali trenutni položaj slovenskih kmetov in sprejeli priporočila za njegovo izboljšanje. V največji opozicijski stranki med drugim predlagajo zmanjšanje obsega Nature 2000, ki kmetom nerazumljivo krči možnosti kmetovanja, krčenje populacije zveri, zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in indeksacijo neposrednih plačil.

 

V SDS so prepričani, da veliko ljudi kmeta in njegovo delo jemlje kot nekaj samoumevnega, čeprav sta epidemija covida-19 in nazadnje še ruski napad na Ukrajino pokazala, da hrana ni nekaj, kar je vedno dosegljivo, in da gre za najbolj strateško surovino.

Kmetijstvo je po prepričanju stranke panoga, ki je daleč najpomembnejša za preživetje ljudi, zato vsak kmet, ki prideluje hrano, ne prideluje samo komercialnega izdelka, ampak nekaj, kar je strateškega pomena za prihodnost.

V SDS ocenjujejo, da je trenutna vladajoča koalicija v zadnjem letu sprejela vrsto predlogov, ki “zgolj prispevajo k zatiranju slovenskega kmeta”. Ukrepi, tako SDS, niso oblikovani v dogovoru s kmeti, niti niso oblikovani za kmete.

“Vlada Roberta Goloba s svojim ravnanjem, ustanavljanjem strateških svetov, uredbami in zakoni močno omejuje kmetovanje in s tem tudi ohranjanje slovenske krajine,” so prepričani. Za sprejem na izredni seji tako predlagajo vrsto priporočil “za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta”.

Med drugim želijo, da bi DZ vlado pozval, da nemudoma prilagodi okoljske zahteve za kmetovanje na območju Nature 2000 na način, da kmetom ne bodo onemogočale kmetovanja. Hkrati pa naj vladi naloži, da takoj začne uradni postopek za zmanjšanje obsega ozemlja Slovenije, ki ga pokriva Natura 2000. Pri tem dodajajo, da to ozemlje danes zajema 37,16 odstotka ozemlja, medtem ko je evropsko povprečje 18 odstotkov.

DZ naj bi po željah SDS vlado tudi pozval, naj zagotovi, da bo podnebne in okoljske ukrepe iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2021-2027 možno izvesti na kmetu dostopen način ter da bodo uporabni, izvedljivi ter trajnostni, finančna sredstva pa naj se v celoti obdržijo v kmetijstvu oz. kmetijskem sektorju.

Poslanci naj bi po predlogu opozicijska stranke vlado tudi pozvali, naj ne uvaja novih davčnih bremen, kar naj bi se dogajalo v zadnjih mesecih, zagotovi, da bodo plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v celoti izvzeta iz plačila dohodnine, in vsa neposredna plačila ter ostala sredstva v kmetijstvu uskladi z inflacijo.

A. M.