SDS Sevnica določil kandidate na prihajajočih lokalnih volitvah in predstavil program za naslednje obdobje

Občinski odbor SDS Sevnica se je sestal na Logu pri Sevnici, kjer so člani SDS Sevnica določili kandidate na prihajajočih lokalnih volitvah in predstavili program za naslednje obdobje.

Na prihajajočih volitvah stranka SDS Sevnica ne bo imela svojega kandidata za župana niti ne bo podprla nobenega predlaganega kandidata. Po volitvah pa so pripravljeni sodelovati v občinskem svetu in na ostalih področjih z vsemi, ki želijo hitrejši, bolj enakomeren ter bolj učinkovit razvoj občine na vseh segmentih.

V uvodu je najprej vse prisotne pozdravil Tomaž Lisec, predsednik OO SDS Sevnica in poslanec v Državnem zboru RS, ki se je dosedanjim svetnikom iz liste SDS v občinskem svetu in v svetih posameznih KS zahvalil za minulo delo.

Svetniška skupina SDS je bila najbolj aktivna pri razpravah, postavili pa so tudi največ vprašanj in podali največ pobud. Marsikatera sprememba v občini je nastala ravno na podlagi njihovih vprašanj in pobud.

V nadaljevanju je predstavil kandidatno listo 25 kandidatov za občinski svet.

Nosilci ostajajo isti: v VE1 je nosilec Gregor Korene, v VE2 je nosilka Tanja Novšak, v VE3 je nosilec Tomaž Lisec, v VE4 pa je nosilec Ivan Orešnik.

Kandidirata tudi svetnici SDS Irena Dobnik in Zdenka Dernovšek. Na listi je nekaj znanih obrazov iz podjetniške, športne, zdravstvene in drugih sfer. Nekaj pa je tudi novih imen.

Na kandidatni listi je 9 nečlanov stranke – kar kaže, da je SDS zanimiva za neobremenjene ljudi. Povprečna starost je okoli 45 let (štirje so starejši od 60 let, 8 pa je mlajših od 40 let). Povprečna stopnja izobrazbe je VI.

Na tajnih volitvah je lista dobila soglasno podporo vseh prisotnih. Želja vodstva SDS Sevnica je okrepiti svetniško skupino.

Območni odbor SDS Sevnica je program pripravljal zadnjega pol leta – kjer so zbirali predloge svojih članov in ljudi, ki so jim zaupali svoje probleme in svoje želje po izboljšavah.

Ključni poudarki programa so:

 • ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta;
 • ustvarjanje prostorskih in stanovanjskih pogojev, da mladi ne bodo bežali iz Sevnice;
 • ureditev prometnih povezav znotraj občine in s sosednjimi občinami;
 • racionalna in bolj učinkovita občinska uprava ter zavod KŠTM;
 • hitrejše in učinkovitejše odzivanje na državne in EU-razpise;
 • povečanje višine sredstev iz občinskega proračuna za delovanje in investicije v krajevnih skupnostih;
 • povišanje finančnih sredstev na področju gospodarstva, kmetijstva, kulture, športa, mladine in turizma;
 • ohranitev in razvoj srednješolskega izobraževalnega procesa v Sevnici;
 • satelitski urgentni center v ZD Sevnica;
 • odprodaja občinskih stanovanjskih, zazidalnih in kmetijskih površin;
 • spodbujanje revitalizacije Lisce;
 • prostorsko umestiti kulturno središče z večnamenskimi prostori in dvorano …

Za vsak volilni okraj posebej pa program obsega še okoli 10 projektov.

Na koncu konference je bila v skladu s tradicijo nadaljevanja piknikov SDS Sevnica pogostitev za vse udeležence. Zaključek je minil v pogovorih, da se čim več občanov in občank povabi na volitve, 18. novembra 2018, in da volivci podprejo listo SDS Sevnica v zahvalo za dosedanje delo in podporo k nadaljevanju aktivnega dela.

Vir in foto: OO SDS Sevnica.

C. R.