SDS predlaga, naj za posojila posojilno nezmožnih jamči država

Poslanci SDS so v parlamentarni postopek vložili predlog zakona, po katerem bi posamezniki, ki po ukrepih Banke Slovenije ne morejo več najeti stanovanjskega posojila, lahko posojilo najeli z državnim jamstvom. Ob nezmožnosti odplačevanja bi država sprva tri leta plačevala kredit, nato pa prevzela lastništvo in posamezniku stanovanje oddajala.

Posojila bi lahko po predlogu najeli državljani, ki rešujejo svojo stanovanjsko problematiko in po nedavno sprejetih ukrepih Banke Slovenije niso kreditno sposobni.

Najeli bi lahko posojilo za nakup, gradnjo, prenovo ali dograditev stanovanjske nepremičnine, in sicer z ročnostjo do 30 let in glavnico do 150.000 evrov, posojilo bi bilo zavarovano s hipoteko na nepremičnini. Država bi vsako leto zagotovila za do 300 milijonov evrov jamstev, shemo bi izvajal Stanovanjski sklad RS.

Če kreditojemalec ne bi bil več sposoben odplačevati posojila, bi tega za do 36 mesecev v obdobju petih let odplačevala država. Če bi se posamezniku dohodkovno stanje izboljšalo, bi sam nadaljeval z odplačevanjem posojila, bi moral pa plačane obroke vrniti tudi državi. Takšnih bi bilo po oceni SDS okoli 20 odstotkov z jamstvom najetih kreditov. Če pa se posamezniku po treh letih položaj ne bi izboljšal, bi nepremičnino kupila država in jo tej osebi oddajala.

“Tako nihče zaradi neodplačevanja posojila ne bi pristal na cesti,” je ob predstavitvi predloga v DZ dejal poslanec SDS Zvone Černač. Ob tem je še dodal, da “tisto, česar Šarčeva vlada z vsem državnim aparatom ni sposobna narediti v 360 dneh, je poslanska skupina SDS storila v enem dnevu”.

M. P.