SDS poziva: Vojaki naj pri varovanju meje dobijo nekatera policijska pooblastila

Število nezakonitih prehodov državne meje se kljub zimi ne zmanjšuje, ampak celo povečuje. Pri tem vlada, kot kaže, nima rešitve, kako učinkovito zavarovati slovensko mejo, zato se pojavljajo različne pobude, kako ukrepati. Eno od tej je zdaj podala SDS, ki predlaga, naj vlada izkoristi zakonsko možnost in državnemu zboru predlaga, naj vojakom, ki varujejo mejo, podeli nekatera policijska pooblastila.

V SDS zahtevajo, da njihov predlog na nujni seji obravnava odbor za notranje zadeve. Proti koncu leta 2015 je namreč državni zbor sprejel spremembe zakona o obrambi, ki državi omogoča, da v izjemnih primerih pri izvajanju nalog varovanja državne meje angažira vojsko. Določena je tudi možnost, da državni zbor z absolutno večino na predlog vlade odloči, da pripadniki vojske, ki sodelujejo s policijo pri širšem varovanju državne meje, lahko izvajajo tudi določena policijska pooblastila. V tem primeru lahko vojaki opozarjajo, začasno omejijo gibanje oseb ter sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic.

V SDS zaradi drastičnega povečanega prehoda ilegalnih migrantov vlado tako zdaj pozivajo, naj izkoristi omenjeno določbo v zakonu in državnemu zboru predlaga, naj z absolutno večino določi, da lahko pripadniki vojske, ki sodelujejo pri širšem varovanju državne meje, izvajajo tudi določena policijska pooblastila. Opozarjajo namreč, da se položaj na meji poslabšuje, da je policistov premalo, vojaki pa nimajo pooblastil, da bi jim učinkovito pomagali pri lovljenju migrantov. Zato od vlade zahtevajo, da ukrepa. Pri tem tudi opozarjajo, da je pomoč pri nezakonitem vdoru na ozemlje Slovenije kaznivo dejanje ter da so organi odkrivanja in pregona dolžni ukrepati skladno z zakonom.

V SDS opozarjajo, da so policisti v prvih devetih mesecih letos na območju Slovenije obravnavali 11.786 nezakonitih prehodov državne meje. V istem obdobju lani je policija obravnavala 6911 ilegalnih prehodov, tako da se je število glede na enako obdobje preteklega leta povečalo za 70,5 odstotka.

M. P.