Šabeder Liscu obljubil vzpostavitev satelitskega urgentnega centra v Sevnici

Večletna prizadevanja poslanca SDS iz Posavja Tomaža Lisca, da bi država v Sevnici vzpostavila satelitski urgentni center, so očitno naletela na plodna tla. Postavitev omenjenega centra je namreč poslancu v odgovoru na njegovo poslansko vprašanje v ponedeljek obljubil minister za zdravje Aleš Šabeder.

Lisca je namreč zanimalo, kako je z oblikovanjem mreže nujne medicinske pomoči v Posavju ter ali je v tem okviru mogoče pričakovati tudi vzpostavitev satelitskega urgentnega centra v Sevnici, za katerega pobude na pristojne naslavlja že več let.

Šabeder je v odgovoru poslancu povedal, da namerava država nujno medicinsko pomoč v Posavju oblikovati okoli Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Brežice, s katerim namerava tesneje povezati enote nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem dom Krško in Zdravstvenem dom Brežice. V Zdravstvenem domu Sevnica pa namerava zaradi njegove neugodne lege in prometne infrastrukture nujno medicinsko pomoč krepiti v okviru razvoja satelitskega urgentnega centra. Gre za pomanjšani urgentni center, ki ima stalno prisotno osebje, triažo, osnovno opremo in zdravila za oskrbo kritično bolnih. “To bo za paciente v tamkajšnjem okolju pomenilo možnost zaključene obravnave določenih nujnih stanj, ki ne potrebujejo nujnega zdravljenja v bolnišnici,” je dejal.

Lisca je med drugim tudi zanimalo, kako namerava država reševati pomanjkanje zdravnikov, ki je še posebej pereče v Posavju, ter kakšne načrte ima z razvojem Splošne bolnišnice Brežice. Minister mu je odgovoril, da nameravajo pomanjkanje zdravnikov reševati predvsem s povečanjem vpisnih mest na obe medicinski fakulteti, povečali so tudi odredbo za t. i. uvoz zdravnikov iz tretjih dežel. A pri slednjem velikega zanimanja ni, zato se država zanaša predvsem na povečan vpis na medicinsko fakulteto.

Minister je povedal še, da v Splošni bolnišnici Brežice načrtujejo prenovo bolnišnične lekarne, za kar je država zagotovila del sredstev. Uredili na bi tudi prvo in drugo nadstropje bolnišnice. V prvem nadstropju naj bi uredili oddelek anesteziologije, oddelek za reanimacijo in oddelek za intenzivno zdravljenje, v drugem nadstropju pa radiološki oddelek. Sredstva za to še niso zagotovljena.

M. P.