S Sevnici snujejo novo turistično strategijo

Predstavniki Občine Sevnice, KŠTM Sevnica in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru so na nedavnem srečanju v Tončkovem domu na Lisci premlevali še zadnji osnutek strategije razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje od leta 2019 do 2024. O njem bo javnost seznanjena novembra.

S srečanjem in s tem, kar bo še sledilo, pripravljavci zaključujejo skoraj enoletni projekt priprave novega strateškega dokumenta na področju razvoja turizma sevniški občini, ki je skozi delo, tudi ob sočasnem sodelovanju na sorodnih projektih, združil številne vpletene v turizem v občini. Teh je bilo skoraj 100. Med drugim so izvedli sedem delavnic, opravili dve strokovni ekskurziji in 24 obiskov pri ponudnikih. Vse skupaj so na koncu pretočili v seznam ukrepov in aktivnosti ter pripravili akcijski načrt izvajanja teh za prihodnja leta, ko se bo dokument začel udejanjati v praksi.

Za kakšne ukrepe gre za zdaj ni znano. Iz do zdaj javno predstavljenega je razbrati, da nameravajo na občini vzpostaviti nekakšno destinacijsko organizacijo, ki bo v sodelovanju z delovnimi skupinami za posamezna področja skrbela za razvoj in trženje. Razmišljajo tudi o uvedbi kolektivne blagovne znamke, ki bi usmerjala k dvigu kakovosti vseh vrst ponudbe.

Strategijo naj bi, kot rečeno, prvič uradno predstavili novembra, ko bo tudi znano, ali gre za konkreten dokument, ali pa le za skupek lepih besed in neuresničljivih želja, kar so žal pogosto takšni dokumenti.

M. P.