S pomočjo nepovratnih sredstev do boljšega duševnega stanja zaposlenih

V Komunali Brežice že vse od ustanovitve pred šestimi leti sledijo inovativnemu in družbeno-odgovornemu konceptu delovanja (Foto Komunala Brežice)

»Pridružili smo se projektu Naprej, v okviru katerega bomo pridobili analizo stanja na področju duševnega stanja zaposlenih in obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja v podjetju, zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom pa bo na voljo stalna zaupna psihološka pomoč v obliki telefonskih, osebnih in e-svetovanj,« so povedali v podjetju Komunala Brežice, kjer že od ustanovitve pred šestimi leti sledijo inovativnemu in družbeno-odgovornemu konceptu delovanja. Pridružili so se še devetim pilotskim podjetjem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, s katerimi bodo sodelovali v projektu, ki bo trajal od marca 2018 do aprila 2021.

1 od 5 zaposlenih v Evropski uniji naj bi izkusil težave v duševnem zdravju.

Komunala Brežice bo poleg devetih podjetij iz vzhodne kohezijske regije sodelovala v projektu Naprej (Foto Komunala Brežice)

Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (PROGRAM PSDT) – PROJEKT NAPREJ, se bo izvajal pod okriljem fundacije Prizma in v sodelovanju z Izobraževalno raziskovalnim inštitutom Ljubljana. Poleg analize duševnega stanja zaposlenih in nudenja stalne zaupne pomoči zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom, bodo v okviru projekta izvedena tudi izobraževanja s področja duševnega zdravja in obvladovanja PSDT za zaposlene, promotorje duševnega zdravja in vodstvene kadre. Za zaposlene bo urejen tudi dostop do spletnega portala z zanimivimi gradivi o osveščanju o pomenu duševnega zdravja.

Projekt Naprej sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Utrinek iz internih športnih iger, ki jih podjetje organizira v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu (Foto Komunala Brežice)

»Pričakuje se, da bo takšen celostni pristop k ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja zaposlenih vplival tudi na izboljšanje medosebnih odnosov na delovnem mestu ter večjo motiviranost zaposlenih, da več pozornosti namenijo skrbi za lastno duševno zdravje. Slednje je zelo pomembno, saj je posameznik v prvi vrsti sam odgovoren za svoje zdravje, delodajalec mu lahko pri tem le pomaga na način, da mu omogoča delo v spodbudnem, urejenem in podpornem delovnem okolju«  so zapisali na spletni strani projekta Naprej.

Javno podjetje Komunala Brežice je na izboru Zlata nit prejelo nagrado za najboljšega zaposlovalca v kategoriji srednje velikih podjetij. Upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Glavno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda, ter omogočiti kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju.

Vir in foto: Komunala Brežice

N. N.