Romana Tomc: Invalidi so enakopraven in enakovreden del družbe

Danes obeležujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Letos ta dan poteka v znamenju spodbujanja invalidov k dejavnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih vlog v družbi. V skladu z evropsko strategijo o invalidih morajo imeti invalidi in osebe s posebnimi potrebami zagotovljene enake pravice kot preostali del populacije.

Romana Tomc (foto: FB)

Romana Tomc, evropska poslanka in vodja slovenske delegacije EPP v Evropskem parlamentu, o tem pravi: “Dostopnost do storitev je nujen pogoj za aktivno in enakopravno udeležbo invalidov v družbi. Z Aktom o dostopnosti, o katerem smo glasovali tudi v Evropskem parlamentu, smo v Evropski uniji še korak bližje k izpolnjevanju vseh pogojev, da se invalidom in osebam s posebnimi potrebami zares omogoči polno vključevanje v družbo. Izključevanje na podlagi invalidnosti je nedopustno. Zagotovo še obstajajo področja, na katerih so potrebne izboljšave, vendar smo na pravi poti. Prav pa je, da na ta področja aktivno opozarjamo.”

Tomčeva še pojasnjuje, da v Evropskem parlamentu deluje tudi posebna medskupina za pravice invalidov, katere podpornica je tudi ona. Opozarjajo na rešitve, ki bi invalidom omogočile lažje vključevanje v družbo, Evropsko unijo in države članice pozivajo k enotnemu priznavanju invalidnost v vseh državah Unije, kar bi invalidom omogočilo lažje iskanje zaposlitve tudi v tujini. Opozarjajo tudi na to, kako pomemben je za invalide stabilen dohodek. Nižanje dodatka za invalidnost ni pravi način, da se invalidno osebo spodbudi k bolj aktivnem vključevanju. Dostopnost, podporne strukture, stanovanjske rešitve in druge so tiste, ki jim bodo pomagale, da v družbi polno zaživijo.

Pri tem Romana Tomc dodaja: “Pogosto pa ni težava samo pri izvedbi in oblikovanju ukrepov in rešitev, ampak v ljudeh samih. Tako na strani tistih, ki invalidov ne sprejemajo enako, kot tudi na strani invalidov samih. Invalidna oseba je, ne glede na to, ali gre za otroka, dijaka, študenta, odraslega človeka ali kogarkoli drugega, enak, enakopraven in enakovreden del družbe. V družbeno življenje lahko prispeva svoje moči, znanje, talente ter s tem obogati gospodarsko, kulturno, politično, znanstveno, umetniško ali športno življenje naše družbe. Potrebujejo le nekaj poguma in seveda priložnosti.

Zato naj bo današnji dan poziv vsem nam, da invalide sprejemamo kot sebi enakopravne, ter seveda vsem invalidom, da tudi sami sebe vidijo v tej luči.”

M. P.