Rekonstrukcija glavne ceste Zidani Most – Radeče se je zavlekla

Rekonstrukcija glavne ceste Zidani Most – Radeče bi morala biti končana že avgusta lani, a se je vse skupaj zavleklo, delno tudi zaradi zimskih razmer. Dela tako še niso v celoti zaključena. Je pa zaradi lažjega odvijanja prometa izvajalec že odstranil polovično zaporo in postavil drugo ustrezno prometno signalizacijo.

Na občini Radeče posebej pešce opozarjajo, da servisni hodnik ob reki Savi še ni dokončan in še ni opremljen z zaščitnimi ograjami.

Zato morebitna hoja po tem območju predstavlja nevarnost zdrsa v reko.

Rekonstrukcija je stekla junija 2020, obsega pa 1,2 kilometra dolgi odsek, kjer je obstoječa cesta umeščena med železniško progo in reko Savo. Dela, ki potekajo v več fazah, so vredna 5,5 milijona evrov in so zahtevna.

Ceste namreč na desno stran, kjer poteka železniška trasa, ni bilo možno širiti, zato je edina preostala možnost utrjevanje cestišča na levi strani. Širitev je pomenila izvedbo podpornih konstrukcij oz. pilotne stene ter armiranobetonske zidove, izgradnjo treh prepustov in ureditev odvodnjavanja.

A. M.