Rekonstrukcija Delavske ulice na Senovem skladno z načrti

Mestna občina Krško nadaljuje z ureditvami dotrajanih cestnih odsekov in na ta način omogoča varnejšo prometno infrastrukturo. Tako je v lanskem letu stekla ureditev Delavske ulice na Senovem v dolžini 130 metrov, ki poteka skladno s terminskim planom in je v zaključni fazi. V nadaljevanju namreč sledi polaganje prvega sloja asfalta, ki bi sicer lahko bilo izvedeno že konec leta 2023, a so ga preprečile neugodne vremenske razmere.

Projekt zajema rekonstrukcijo vozišča, obstoječih robnikov in voziščne konstrukcije na celotnem odseku v enaki širini, kot je obstoječe in izdelavo podpornega zidu v dolžini približno 30 metrov in višini do enega metra. Vzporedno z omenjenimi deli se je izvedla rekonstrukcija kanalizacije po dogovoru oz. projektnimi pogoji upravljavca, predvsem obnova jaškov in rešetk, ter rekonstrukcija vodovoda in vodovodnih priključkov do objektov, skladno s projektnimi pogoji koncesionarja gospodarskih javnih služb in novogradnja kabelske kanalizacije za širokopasovno omrežje.

Vrednost naložbe znaša 238.528,87 evra z vključenim DDV in je v celoti financirana iz proračuna Mestne občine Krško. Rok za dokončanje del je 30. april 2024.

Vir: MO Krško