Razvojna agencija Posavje bo za poseben projekt zaposlila 10 brezposelnih

(vir: pixabay.com)

Regionalna razvojna agencija Posavje je podaljšala javni poziv za vključitev desetih brezposelnih oseb v program Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2019.

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo štiri mesece sami ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem času bodo na agenciji tudi zaposleni.

Rok za prijavo je le še danes (v petek).

V omenjenih štirih mesecih bodo tudi pripravili poslovni načrt, njihovo uspešnost pa bo agencija spremljala še eno leto po zaključku usposabljanja.

V projekt se lahko prijavijo kandidati, ki imajo stalno bivališče v Občini Radeče, so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in imajo poravnane vse zapadle obveznosti do države.

V času, ko bodo zaposleni na agenciji, bodo upravičeni do plačila v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. V projekt bodo vključeni predvidoma 1. februarja.

M. R.