Raka: Gradnja kanalizacije in čistilne naprave

Čistilna naprava na Raki (vir: občina Krško)

Prva faza gradnje kanalizacije in čistilne naprave na Raki je zaključena, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje za drugo fazo.

 

Prva faza gradnje kanalizacije in čistilne naprave na Raki se je začela februarja in končala novembra letos. Obsegala je gradnjo 718 metrov fekalne kanalizacije, 879 metrov meteorne kanalizacije in rastlinske čistilne naprave.

V novembru je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za drugo fazo, ki bo obsegala gradnjo 2892 metrov fekalne kanalizacije, 346 metrov meteorne kanalizacije, 262 metrov tlačnega voda ter dveh črpališč fekalne kanalizacije.

Predviden zaključek gradnje je v letu 2024.

Gradnja čistilne naprave na Raki (vir: občina)

M. P.