Radeče: Črpanje evropskih sredstev

Foto: Občina Radeče

Sredi leta 2015 je imela občina približno 4.300 prebivalcev (približno 2.150 moških in 2.200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 113. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 83 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi.

Občina Radeče spada med manjše občine. Njena velikost je 50 kvadratnih kilometrov. Ima štiri krajevne skupnosti in 23 naselij. Vendar je tudi ta majhna občina uspešno izpeljala kar nekaj projektov s pomočjo EU-sredstev.

V programskem obdobju 2007-2013 sta Občina Radeče in Javni zavod Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (JZ KTRC Radeče) skupaj sodelovala v 13 projektih, sofinanciranih s sredstvi različnih evropskih skladov. Skupna vrednost vseh navedenih projektov brez upoštevanja vrednosti partnerskih deležev projektov znaša 6.660.565,74 EUR, od tega je bilo s strani različnih evropskih skladov sofinancirano za 3.978.350,31 EUR sredstev (59,73 % skupne vrednosti), preostanek v višini 2.682.215,43 EUR (40,27 % skupne vrednosti) pa predstavlja občinski lasten delež.

Projekti Občine Radeče in JZ KTRC Radeče (vir: Občina Radeče)

Ovire pri črpanju EU-sredstev

V programskem obdobju 2014-2020 s črpanjem še niso pričeli, saj so projekti šele v začetni fazi. Župan občine Radeč Tomaž Režun je kot oviro izpostavil ravno ta počasen prehod med obema programskima obdobjema in posledična odsotnost razpisov za črpanje evropskih sredstev – to je trenutno tudi ena večjih težav pri črpanju evropskih sredstev, izpostavil pa je tudi še nepotrebno papirološko zapletenost pri celotnem postopku pridobivanja in črpanja teh sredstev ter večno spreminjanje pogojev za črpanje.

Vir: Občina Radeče

Pripravila: N. G.