Prvi šolski dan na OŠ Adama Bohoriča Brestanica

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je na prvi šolski dan obiskal prvošolke in prvošolce Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica. Z novim šolskim letom 2023/2024 je v mestni občini Krško v šolske klopi sedlo 2637 učenk in učencev v skupno 149 oddelkih, od tega 299 prvošolk in prvošolcev v 17 oddelkih.

Župan Janez Kerin je na prvi šolski dan pozdravil prvošolke in prvošolce Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica ter jim skupaj z ravnateljico Martino Ivačič na krajši uvodni slovesnosti zaželel prijeten začetek novega poglavja in veliko znanja ter jim v imenu občine podaril knjižno darilo. Brestaniško osnovno šolo v tem šolskem letu sicer obiskuje 197 učenk in učencev v 12 oddelkih, od tega je v dveh oddelkih 27 prvošolk in prvošolcev.

V tem šolskem letu je v načrtu tudi nekaj infrastrukturnih ureditev na področju osnovnošolskega izobraževanja, saj bo Mestna občina Krško še v letošnjem letu pristopila k izvedbi sanacije strehe na stavbi Osnovne šole Raka in pričela z energetsko sanacijo telovadnice Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica, ki bo potekala še v letu 2024. Trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije za novi objekt Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega, za katerega načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja konec leta 2024. V letošnjem letu je v načrtu še naročilo projektne dokumentacije za sanacijo igrišč pri Osnovni šoli Koprivnica in Osnovni šoli Raka. Izvedba naj bi sledila v naslednjih letih.

Vir: MO Krško