Prve cestninske postaje bodo začeli odstranjevati že spomladi

pixabay.com

Dars je začel s postopkom iskanja izvajalca za odstranitev cestninskih postaj na posameznih odsekih avtocest in hitrih cest. Rok za oddajo ponudb je 1. februar.

Predvidena je preureditev območij 34 cestninskih postaj po državi, in sicer 15 čelnih cestninskih postaj na avtocestah in hitrih cestah ter 19 stranskih cestninskih postaj na priključnih krakih.

Rušitev vseh objektov in preurejanje cestninskih postaj bo izvedena v roku dveh do treh let, pri čemer naj bi bila dela prilagojena maksimalni pretočnosti prometa.

Javno naročilo zajema odstranitev in preureditev čelnih cestninskih postaj Log, Torovo, Nanos, Dane, Drnovo, Vransko in Tepanje ter stranskih cestninskih postaj Vrhnika, Logatec, Unec, Postojna, Razdrto, Krško in Slovenske Konjice. Povsod nameravajo porušiti nadstrešnice in cestninske otoke, na nekaterih cestninskih postajah pa tudi tamkajšnje upravne stavbe.

Slovenija bo prva država v Evropi, ki bo iz delujočega sistema cestninjenja na cestninskih postajah z zapornicami prešla v popolnoma prosti tok brez zapornic. Ostale primerljive države, kot so Avstrija, Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška in Belgija, so pred uvedbo elektronskega sistema za tovorna vozila poznale vinjete.

Vrednost vseh del skupaj v Darsu ocenjujejo na 30,5 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Dela, ki bodo predvidoma trajala več let. Bodo stekla po vzpostavitvi elektronskega sistema cestninjenja za tovorna vozila.

Za voznike osebnih vozil in druga vozila, katerih največja dovoljenja masa ne presega 3,5 tone, bo tudi po 1. aprilu 2018 še naprej veljal obstoječi vinjetni sistem. Po uvedbi sistema DarsGo bodo cestninske postaje na slovenskem avtocestnem omrežju postopoma odstranjene, pri čemer bodo najprej odstranjene tiste, ki predstavljajo največjo motnjo v prometu. Širše območje sedanjih cestninskih postaj bo temeljito rekonstruirano, na teh lokacijah pa bo Dars vzpostavil točke nadzora, kjer bodo poleg cestninskih nadzornikov prisotni še policisti, prometni inšpektorji in cariniki. Začetek odstranitve prvih cestninskih postaj je načrtovan spomladi 2018, po uvedbi novega elektronskega cestninjenja.

Prve cestninske postaje bodo po načrtih začeli odstranjevati spomladi po uvedbi novega elektronskega cestninjenja.

Omejitev hitrosti bo dvignjena na 130 kilometrov na uro

Pričakovati je, da se bo pretočnost prometa skozi preurejene cestninske postaje izboljšala. Po zaključku faze rušitve bo potrebna še rekonstrukcija vozne površine, s katero bodo omogočili da bo promet lahko potekal z nespremenjeno hitrostjo 130 kilometrov na uro. Plato cestninskih postaj bodo prilagodili za nadaljnjo opravljanje nekaterih oblik prometnega nadzora, predvsem cestninski in policijski nadzor.

K. J.