Proti zlorabam: Uradniki bodo morali ob prijavi prebivališča preveriti število že prijavljenih oseb

Tovarniška 6 v Krškem, kjer je prijavljenih kar 265 tujcev. (vir: Google Street)

Vlada je včeraj v sprejem državnemu zboru poslala predlog sprememb zakona o prijavi prebivališča, s katerimi namerava zajeziti problematiko fiktivnih (navideznih oz. lažnivih) prijav prebivališč.

Problematika je na dan izbila v zadnjem času, med drugim smo tudi na portalu Moje Posavje razkrili enega izmed naslovov v Krškem, kjer je bilo prijavljenih kar 265 tujcev.

Spremembe zakona o prijavi prebivališča ponovno uvajajo krajevno pristojnost za prijavo prebivališča, kar pomeni, da bo lahko posameznik prijavil stalno ali začasno prebivališče samo na območju tiste upravne enote, kjer je naslov, na katerega se prijavlja.

Ob prijavi se bo stanodajalca, tako kot to že velja za posameznika, zavezalo, da navede resnične podatke.

Ob vsaki prijavi bo uradna oseba, to je zaposlen v upravni enoti, dolžan preveriti podatke o dejanski rabi dela stavbe, uporabni površini dela stavbe, namenjene stanovanjski rabi oziroma nastanitvi, in število že prijavljenih oseb na naslovu. Z zakonom bodo predpisani tudi površinski standardi za prijavo prebivališča.

Če osnovni pogoji za prijavo, ki izhajajo iz rabe oziroma namembnosti, velikosti ali števila že prijavljenih oseb, ne bodo izpolnjeni, bo namesto ugotovitvenega upravnega postopka izveden skrajšan upravni postopek – poziv k dopolnitvi vloge in zavrnitev prijave, če dokazila ne bodo priložena v roku, določa predlog, ki ga je vlada poslal v državni zbor.

A. M.