Prisilna poravnava potrjena, Vipap Videm z novimi lastniki

Vipap Krško (vir: arhiv)

Okrožno sodišče v Krškem je včeraj potrdilo prisilno poravnavo v papirnici Vipap Videm Krško, ki je bila do zdaj v češki lasti. Na podlagi poravnave, katere del je bila tudi pretvorba terjatev v kapital, ima papirnica nove lastnike.

Največji lastnici so družbi, za katerima stoji podjetnik Aleksander Jereb, in komunalno-gradbeno podjetje Kostak.

Največji novi lastnik je glede na poročilo o vpisu novih delnic, objavljeno na Ajpesu, ljubljanska družba Astra Invest s skoraj 38-odstotnim deležem. Lastnik tega podjetja je trgovska družba Kompas Shop, katere največji lastnik je posredno prek drugih podjetij Aleksander Jereb, znan tudi iz različnih nepremičninskih poslov. Sam Kompas Shop je po novem lastnik 16 odstotkov delnic videmske papirnice.

Skoraj 26 odstotkov delnic ima medtem v lasti krško komunalno-gradbeno podjetje Kostak. Kot so nedavno poročale Finance, se je med Jerebovimi podjetji in Kostakom bil pravi boj za prevlado v podjetju s pritožbami in drugimi manevri, zaradi česar se je celoten postopek potrjevanja prisilne poravnave podaljšal.

Tako Kostak kot Kompas Shop sta sicer za Finance povedala, da je njun interes ohranitev in nadaljevanje proizvodnje papirja, čeprav so se pojavljala ugibanja, da naj bi bili v načrtih za območje tudi logistično središče in sežigalnica.

Postopek prisilne poravnave 3. novembra 2021

Vipap Videm, ki je bil nazadnje v lasti češkega kapitala oziroma družb Vipap Holding in Vipap CZ, je konec junija 2021 postal kapitalsko neustrezen, hkrati pa se je likvidnost poslabšala do te mere, da je konec septembra lani Vipap CZ kot upnik vložil predlog za začetek postopka prisilne poravnave nad papirnico.

Sodišče je postopek prisilne poravnave začelo 3. novembra lani in za upravitelja imenovalo Mirka Filipovića. Priznanih navadnih in zavarovanih terjatev je bilo za skoraj 34 milijonov evrov. V podjetju, kjer se je proizvodnja julija 2021 ustavila, so stroje po sklenjenih dogovorih o dobavi elektrike spet zagnali konec leta 2021.

Glasovanje o izvedbi prisilne poravnave oziroma finančnega prestrukturiranja je steklo februarja letos. Iz sklepa krškega okrožnega sodišča, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa, je razvidno, da so poravnavo potrdili upniki, katerih navadne terjatve znašajo po ponderirani vrednosti nekaj več kot 22 milijonov evrov, kar je skoraj 80 odstotkov vseh navadnih terjatev. Med zavarovalnimi upniki je medtem za prisilno poravnavo glasovalo 100 odstotkov vseh upnikov, katerih ponderirane terjatve znašajo 15,5 milijona evrov.

Skladno z izglasovano prisilno poravnavo bodo navadnim upnikom terjatve poplačane 15-odstotno, in to najpozneje do 31. decembra 2025. Imetnikom zavarovanih terjatev bo Vipap Videm v letih od 2023 do 2026 plačal po 15 odstotkov glavnice, zadnjih 40 odstotkov glavnice pa do konca 2027.

Kot alternativno obliko poplačila terjatev pa so se navadni in zavarovani upniki lahko odločili, da terjatve prenesejo na papirnico kot stvarni vložek na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe, potem ko so bili lastniški deleži čeških lastnikov razveljavljeni.

V postopku pretvorbe terjatev v kapital, ki se je zaključil oktobra, je bilo na ta način skupaj prenesenih 7,3 milijona evrov terjatev, od tega 5,1 milijona evrov navadnih terjatev in 2,2 milijona evrov zavarovanih.

Emisijski znesek delnice za konverzijo terjatev je bil 1,33 evra, nominalna vrednost delnice pa en evro. Skupaj je bilo na ta način vplačanih 6.041.308 delnic, tako da je osnovni kapital družbe po novem nekaj več kot šest milijonov evrov.

M. P.