Pridobivanje EU sredstev v občini Brežice

Občina Brežice meri 268 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 14. mesto. Sredi leta 2015 je imela približno 24.250 prebivalcev (približno 11.950 moških in 12.300 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 13. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 90 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi.

Občina Brežice je v programskem obdobju 2007- 2013 (del sredstev iz tega naslova se je črpal še v letih 2014 in 2015) uspešno pridobila za približno 45 milijonov evrov evropskih sredstev.

Sredstva je Občina pridobila prek naslednjih mehanizmov: Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj, IPA OP Sl-Hr 2007-2013, prek Evropske komisije – Program Kultura in Evropskega sklada za razvoj podeželja.

Projekti, sofinancirani iz različnih evropskih skladov:

 • Komunalna ureditev industrijsko poslovne cone Brezina,
 • Sekundarna kanalizacija Dobova,
 • Čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko,
 • Rekonstrukcija LC Dobova – Kapele – Župelevec,
 • Ureditev starega mestnega jedra,
 • Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Globoko,
 • Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Brežice, 1. faza,
 • Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Brežice, 2. faza,
 • Operacija Sanacija lokalne ceste 024140 Čatež – Terme Čatež,
 • Izgradnja Vrtca Mavrica,
 • Posavska Špajza (obnova tržnice),
 • Vrata turizma destinacije Posavje (Mestna hiša),
 • Sanacija in revitalizacija Prosvetnega doma Artiče,
 • Mladinski kulturni center Brežice (obnova),
 • Obnova Gradu Brežice,
 • Mladinski hotel Brežice (obnova),
 • Večnamenski dom Sromlje (obnova),
 • Prosvetni dom Dobova (obnova),
 • Večnamenski dom Bizeljsko (sanacija),
 • Remedisanus-Izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev in ohranjevanje bioraznovrsnosti čez sanacijo in remedijacijo onesnaženih lokalitetov”,
 • “KULTURA – Establishing a framework for conservation, evolution and promotion of the Balkan Accordion Heritage in South-East Europe”,
 • Kulturna mreža JV Evrope – Mednarodne glasbene delavnice,
 • Energetska sanacija ZD Brežice,
 • Energetska sanacija Prosvetnega doma Brežice,
 • Energetska sanacija OŠ Velika Dolina,
 • Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov,
 • Energetsko učinkovita obnova JR,
 • Hidravlične izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja – Občina Brežice, 2,82 mio EUR EU sredstev iz kohezijskega sklada EU/85% upravičenih stroškov

V novem programskem obdobju 2014-2020 prek ukrepov države Občina Brežice še ni pridobila sredstev, ravno tako z državo posavska regija še ni uspela podpisati Dogovora za razvoj regij, ključnega za izvajanje prioritetno prepoznanih regijskih projektov.

Občina Brežice se zaradi pomanjkanja razpisov za evropska sredstva s strani države trudi pridobiti sredstva neposredno, to ji je uspelo neposredno na Evropski komisiji, in sicer za projekt »Feel the freedom of the water« – triletni projekt, ki je bil odobren v letu 2016 in za katerega je bilo pridobljenih 617.642 evrov, od tega je Občina pridobila sofinanciranje v višini dobrih 494.700 evrov za svoje aktivnosti v projektu.

Občina Brežice s svojim zavodom ZPTM Brežice sodeluje tudi pri projektu Večgeneracijski center Posavje, ki ga podpira vseh šest posavskih občin. Projekt bo potekal v času od 2017 do konca 2021. Projekt je bil uspešen na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sodelujejo trije partnerji – Ljudska univerza Krško (za Krško in Kostanjevico na Krki), Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (za Brežice in Bistrico ob Sotli) ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice (za Sevnico in Radeče). Ministrstvo je za skupni projekt odobrilo 575.000 evrov, večino iz evropskega socialnega sklada.

Vir: Kabinet župana Občine Brežice

N. N.