Pri sklenitvi zakonske zveze navzočnost prič ni več potrebna

pixabay.com

Z letom 2018 je vstopilo v veljavo nekaj sprememb, ki se nanašajo na sklepanje zakonske zveze. Najpomembnejše novosti so naslednje:

  • Osebi se osebno prijavita pri upravni enoti, na območju katere nameravata skleniti zakonsko zvezo.
  • V primeru suma, da gre za t. i. fiktivno sklenitev zakonske zveze oziroma, da želita osebi skleniti zakonsko zvezo izključno oz. predvsem zato, da bo eden ali oba pridobila dovoljenje za prebivanje v RS ali državljanstvo RS, se bo izvedel poseben ugotovitveni postopek.
  • Odpravlja se možnost zastopanja enega od bodočih zakoncev pri obredu sklenitve zakonske zveze. Sklenitev zakonske zveze je osebno dejanje, zato morata biti navzoča oba zakonca.
  • Pri sklenitvi zakonske zveze navzočnost prič ni več potrebna. Zakonca se lahko odločita, da sta prisotni priči, če tako želita ali pa se odločita za sklenitev  zakonske zveze brez prisotnosti prič.
  • Županje oz. župani bodo v času svojega mandata imeli zakonsko pooblastilo za sklepanje zakonskih zvez na območju svoje občine.
  • Zakonska zveza se bo lahko sklenila tudi samo pred matičarjem.

Bodoča zakonca bosta lahko torej izbirala med naslednjimi možnimi načini sklenitve zakonske zveze:

  • pred matičarjem in načelnikom upravne enote ali pooblaščeno osebo – s pričama ali brez,
  • pred matičarjem in županom občine, na območju katere se bo zakonska zveza sklenila – s pričama ali brez,
  • samo pred matičarjem – s pričama ali brez.

Zakonska zveza se sklepa v ta namen določenih uradnih prostorih. Zakonska zveza se lahko sklene tudi zunaj uradnih prostorov oz. določenega časa, če tako želita bodoča zakonca in sta v ta namen pripravljena poravnati dodatne stroške, pri čemer sta dolžna vnaprej pokriti pavšal v znesku 170 €. Upravna enota lahko z odločbo zavrne sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih  prostorov, če bi bila taka sklenitev zakonske zveze težko izvedljiva.

Vir: Upravna enota Krško

N. N.