Pri oddajanju krškega stadiona ugotovljene številne nepravilnosti

Stadion Krško

Nadzorni odbor Občine Krške je preveril pravilnost izpolnjevanja pogodbe, s katero je Občina Krško leta 2015 za pet let Nogometnemu klubu Krško v brezplačen najem oddala stadion Matije Gubca. Pri tem je nadzorni odbor ugotovil številne kršitve pogodbe o najemu.

V poročilu, ki ga bo krški občinski svet obravnaval na seji v četrtek, nadzorni odbor občine ugotavlja, da Nogometni klub Krško za več tekem občine ni zaprosil za izdajo soglasja, nekatera soglasja za izvedbo tekem drugih ekip in dogodkov na stadionu pa je izdal celo sam, čeprav za to ni bil pristojen.

Nadzorni svet je zato ugotovil, da je klub kršil najemno pogodbo, prav tako je v nasprotju s pogodbo in tudi nekaterimi določbami več zakonov o dobrem gospodarjenju z občinskim premoženjem ravnala občina.

Občina Krško je sicer v odzivu menila, da kršitve niso bile takšne, da bi terjale prekinitev pogodbe. Nadzorni odbor pa je na koncu tako Nogometni klub Krško kot Občino Krško pozval k doslednemu spoštovanju zakonov in obveznosti iz najemne pogodbe.

M. P.