Previdno na spletu: Kriminalisti zaradi dveh primerov spletnih goljufij opozarjajo na previdnost!

pixabay.com

V  zadnjih mesecih sta bila na območju Policijske uprave Novo mesto zaznana dva načina izvršitve spletnih goljufij, pri čemer se je storilec iz tujine pri elektronski komunikaciji z zaposlenimi v  finančnih  službah  v gospodarskih  družbah  na območju Policijske uprave Novo mesto, v angleškem oziroma  “polomljenem”  slovenskem  jeziku  (v elektronski komunikaciji), v enem  primeru predstavljal kot poslovni partner oškodovane družbe, v drugem primeru pa kot zastopnik (direktor) oškodovane družbe.

V enem primeru  se  je  storilec  pri  elektronski  komunikaciji  navzven predstavljal  z elektronskim  naslovom, ki je identičen originalnemu, že obstoječemu elektronskemu naslovu zastopnika, vendar pa je elektronska sporočila  dejansko pošiljal oziroma jih prejemal na povsem drug, lažen elektronski  naslov.  V drugem  primeru je storilec uporabil elektronski naslov, ki je bil skorajda identičen originalnemu, že obstoječemu elektronskemu naslovu poslovnega partnerja, vendar pa se je pri domeni malenkostno razlikoval, in sicer je piko spremenil v vezaj. Prav tako je storilec v svojih dokumentih navedel tudi tel. in fax. št., ki jih dejanski poslovni partner ne uporablja.

S takšnim načinom lažnega predstavljanja so storilci v okviru elektronske komunikacije z zaposlenimi v finančnih službah, ki so imeli pristojnost oziroma nadzor nad porabo denarnih sredstev in plačilom obveznosti družb, le te zavedli oziroma prepričali, da so ti izvedli določena denarna nakazila na transakcijske račune v tujini, misleč, da delajo v dobro družbe, kjer  so  zaposleni  oziroma  da  izvršujejo  naloge, povezane z dejanskim poslovanjem družbe.

Zaposleni  v  finančnih službah gospodarskih družb naj bodo v prihodnje pri elektronski komunikaciji, predvsem ko se ta nanaša na plačilo sredstev, bodisi za poravnavo računov ali kakšne druge namene, pozorni na naslednje indice, ki bi lahko nakazovali, da bi lahko šlo za goljufijo:

  • pozorni naj bodo na celoten zapis elektronskega naslova, tako imena in priimka ter domene,
  • pozorni naj bodo na “polomljen” slovenski jezik (besedila so najverjetneje prevedena s pomočjo spletnih prevajalnikov),
  • v izvirnikih elektronskih sporočil (angl. t. i. “email headerjih”) naj preverijo, ali oseba navzven uporablja en elektronski naslov, odgovore pa prejema na drugi elektronski naslov (drugo domeno),
  • pozorni naj bodo na telefonske in fax številke, ki jih osebe navedejo v samih elektronskih sporočilih ali pa v pripetih dokumentih (dopisi, računi itd.),
  • v  primeru dvoma glede resničnosti kontaktnih podatkov (elektronski naslov, telefonska številka idr.) naj  te podatke še enkrat preverijo v svojih evidencah oziroma bazah (seznami kontaktov, predhodno prejeti računi od poslovnega partnerja, predhodna elektronska korespondenca s poslovnim partnerjem), na svetovnemu spletu (imeniki, poslovni  registri, spletne strani poslovnih partnerjev), pri že obstoječih kontaktnih osebah pri istemu poslovnemu partnerju itd.,
  • ob pojavu nove številke transakcijskih računov (IBAN), ki naj bi jih navedel že obstoječi poslovni partner za bodoča plačila obveznosti in jih družbe še nimajo zavedene v svojih bazah, naj zaposleni v finančnih službah, še preden na takšne transakcijske račune nakažejo denarna sredstva, preverijo pri več že obstoječih kontaktnih osebah pri dotičnem poslovnemu partnerju itd.

Policijska uprava Novo mesto