Prejšnje leve vlade so dobro poskrbele za svoje ideološke podpornike – nevladnike

Nevladne organizacije v Sloveniji prejmejo veliko denarja, hkrati pa velikokrat ni jasno, kaj sploh opravljajo in za kaj ga porabijo.

Mnoge med njimi so tudi politično aktivne, kar pomeni, da denar, namenjen splošni koristi, namenjajo za politično propagando, najpogosteje politične levice.

Med nevladnimi organizacijami, ki se praviloma oglasijo, ko je treba zagovarjati ideološke ideje levice, so na primer sindikat Mladi plus, Mirovni inštitut, Društvo za nenasilno komunikacijo, Ženski lobi Slovenije, Društvo Legebitra, Inštitut 8. marec, Transparency International Slovenia, Danes je nov dan in druge.

Bogato financiranje nevladnikov prikazujeta tudi obe tabeli. Med večjimi prejemnicami finančnih sredstev iz državnega proračuna med leti 2009 in 2019 so bile sicer Zveza združenj borcev za vrednote NOB (5.118.827 eur), Mirovni inštitut (3.270.398 eur), Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra (2.364.869 eur) in Mesto žensk (1.207.771 eur).

M. P.