Predstavnikom Ministrstva za vzgojo in izobraževanje predstavili projekt gradnje nove OŠ Ane Gale Sevnica

Predstavniki MZI na ogledu nove OŠ Ane Gale Sevnica

V četrtek, 1. februarja, so Sevnico obiskali predstavniki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Ravnatelj OŠ Ane Gale Sevnica Gregor Pirš je skupaj z županom Srečkom Ocvirkom in vodjo Oddelka za družbene dejavnosti na Občini Sevnica Mojco Sešlar predstavil projekt gradnje nove osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, ki se gradi v središču Sevnice.

Z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Radom Kostrevcem, vodjo Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami mag. Polono Šoln Vrbinc in njeno sodelavko Ksenijo Švalj so se pogovarjali o mreži in organiziranosti šol, ki so namenjene izobraževanju otrokom s posebnimi potrebami, sistemskem financiranju in vzdrževanju. Občina Sevnica je podala tudi pobudo za ustrezno določitev osnovnih kriterijev oziroma smernic, ki bi bile v pomoč projektantom pri pripravi projektov novogradenj šol, saj se objekti za otroke s posebnimi potrebami po svoji funkcionalnosti precej razlikujejo od osnovnošolskih objektov, v katerih se izvaja splošna vzgoja in izobraževanje.

Po opravljenem terenskem ogledu na gradbišču nove OŠ Ane Gale Sevnica so predstavniki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje označili projekt gradnje šole za izjemno dobro pripravljen, zato bo projekt gradnje služil kot vzorčni primer dobre prakse za pripravo splošnih smernic za gradnjo tovrstnih objektov.

Predstavniki ministrstva so izpostavili tudi pomen umestitve OŠ Ane Gale Sevnica, ki se nahaja v središču mesta in je v neposredni bližini druge osnovne šole, športne dvorane, knjižnice, zdravstvenega doma, varstveno-delovnega centra za odrasle s posebnimi potrebami in doma za starejše občane. S tem bo mladim, ki bodo izobraževanje opravili v okviru OŠ Ane Gale, omogočeno povezovanje in vključevanje družbo, hkrati pa so vse ključne storitve na dosegu roke. S to umestitvijo mladi tako niso odrinjeni na rob mesta, ampak so vključeni v vsakodnevno dogajanje, kar pomembno pripomore k njihovem vključevanju v družbeno življenje.

Gradnja nove OŠ Ane Gale Sevnica poteka od leta 2022. Projekt v pogodbeni vrednosti 4.031.260,75 evrov sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Eko sklad. Gradbena dela, ki jih izvaja podjetje Kostak d. d. iz Krškega, bodo zaključena v prvi polovici letošnjega leta, sledilo bo opremljanje notranjih prostorov. Vselitev v novo šolo je načrtovana z začetkom šolskega leta 2024/2025.

Občina Sevnica je ena redkih slovenskih občin, ki gradi novo šolo za otroke s posebnimi potrebami. Objekt je izjemnega pomena, saj bo poleg zagotovitve ustreznih prostorov za izvajanje prilagojenih izobraževalnih programov otrokom in mladim s posebnimi potrebami zagotovil boljše in prijaznejše pogoje za vključevanje v lokalno okolje.

Vir: Občina Sevnica